Projectoproep "Sensibilisering van jongeren voor ondernemerschap"

Er wordt een oproep uitgeschreven, van 2 maart tot 18 april 2016, voor projecten waarmee jongeren gesensibiliseerd kunnen worden voor ondernemerschap.
De projecten moeten zich richten tot jongeren of hun onderwijzers, consulenten of andere contactpunten. De gesubsidieerde activiteiten moeten plaatsvinden tussen juli 2016 en juni 2017.
Brussel heeft een groot aantal jongeren. 382.000 Brusselaars zijn tussen 5 en 29 jaar. De meerderheid van de jongeren is geschoold, studeert of bevindt zich in de overgangsfase naar het beroepsleven, maar sommigen onder hen zijn nog werkloos. Hoe kunnen we deze jongeren helpen om de toekomst hoopvol tegemoet te zien, om duurzaam een plek op de arbeidsmarkt te veroveren of om hun eigen job te creëren?
 
De minister voor Economie en Werkgelegenheid heeft een strategie uitgewerkt om jongeren in Brussel te sensibiliseren voor ondernemerschap met als einddoelstelling om tegen 2025 100 % van de Brusselse jongeren te sensibiliseren voor ondernemerschap.
 
In het kader van deze strategie schrijft het Gewest een projectoproep uit voor Brusselse actoren die activiteiten willen ontwikkelen waarmee jongeren in het kader van hun traject gesensibiliseerd kunnen worden voor ondernemerschap. De acties kunnen heel uiteenlopend zijn, moeten plaatsvinden tussen juli 2016 en juni 2017 en kunnen 3 categorieën mensen aanspreken:
 1. schoolgaande jongeren,
 2. niet-schoolgaande jongeren,
 3. onderwijskrachten, lesgevers, arbeidsconsulenten en andere contactpunten.
De projectoproep wordt gezamenlijk beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid en de dienst 1819.
De oproep heeft een enveloppe van € 400.000.

Hoe reageren op de projectoproep?

 1. Raadpleeg het volledig reglement en de bijlagen over de projectoproep "Sensibilisering van jongeren voor ondernemerschap"
 1. Dien uw kandidaatstelling in voor 18 april 2016:
 • Download het formulier "Projectoproep Sensibilisering van jongeren voor ondernemerschap" en de bijlagen :
 • Vul de documenten in en onderteken het formulier ( + ‘ Luik I Partners' in het geval van partnerschap) elektronisch en
 • Stuur de documenten elektronisch ten laatste op 18 april om 10.00 u. op naar
  De verzender van de e-mail is wettelijk gemachtigd om namens onderneming te handelen.
  Voor subsidieaanvraagdossiers die door meerdere partner-projectdragers samen werden opgebouwd: de projectcoördinator dient de subsidieaanvraag in.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel