Projectoproep 'Steun aan innovatieve projecten in sociale economie en met potentieel inzake werkgelegenheid'

500.000 € voor de innovatieve sociale economie en het sociaal ondernemerschap… Er wordt een oproep gelanceerd ! Naar aanleiding van de projectoproep, die afgesloten werd op 6 juni 2016, is de selectie van de projecten nu aan de gang.
 
De strategie 2025 voor Brussel heeft ten doel de Brusselse economie te revitaliseren, met name door de economie te ondersteunen voor beroepen met een kwalitatief jobpotentieel voor Brusselaars. De bedrijven afkomstig uit de sociale economie worden beschouwd als veelbelovende economische modellen (zie doelstelling 10 van de strategie 2025).
 
In het kader van deze strategie heeft het Gewest een projectoproep gelanceerd waarvan de doelstellingen het volgende omvatten:
 • Het steunen van deze ondernemingen uit de sociale economie bij hun ontplooiing, met name vanuit een brede logica van sociaaleconomische inschakeling, door de ontwikkeling te bevorderen van activiteiten die beantwoorden aan een hele reeks sociaaleconomische behoeften van de Brusselaars en door economische opportuniteiten met jobpotentieel aan te moedigen.
 • Het steunen van vernieuwende projecten die sociale ondernemingen introduceren op innoverende markten en/ of die innoverende economische modellen uitproberen.
 • Bruggen bouwen tussen de sociale economie, de deeleconomie en de kringloopeconomie.
 • Het aanmoedigen van een versterking van de bestaande sociale ondernemingen, in het bijzonder door samenwerkingsverbanden aan te gaan of door de krachten te bundelen, en door nieuwe activiteiten te ontwikkelen die een schaalvoordeel opleveren.
 • Het sociale ondernemerschap steunen aan de hand van een betere toegang tot financiering
 • Bevorderen van partnerschappen tussen sociale ondernemers onderling en ook tussen sociale ondernemers en de privé- en/ of overheidssector.
De projectoproep wordt gezamenlijk georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid en de dienst 1819. Een budget van € 500.000 is voorzien.

Welke documenten moeten tijdens het project geleverd worden?

De geselecteerde projectdragers zullen de volgende documenten moeten invullen en terugsturen.

Welke projecten worden gesubsidieerd?

De projecten dienen één jaar te duren en dienen te verlopen tussen 15 april 2016 en 30 september 2017.
 
De acties moeten passen binnen een van de volgende types projecten:
 
1. Vernieuwende projecten ontwikkeld door organisaties waarvan de economische activiteit in verband met goederen of diensten toelaat nieuwe banen te creëren.
De projecten kunnen betrekking hebben op alle sectoren en activiteiten, of ze nu weinig veeleisende kwalificaties vereisen dan wel steunen op hightech competenties.
De projecten in verband met de activiteiten van de veelbelovende sectoren uit de Strategie 2025 (toerisme en evenementen, sociaal-gezondheid, leefmilieu, digitale economie, creatieve economie, industrieberoepen, beroepen van de voedingsindustrie (horeca en voedingsmiddelen industrie) en erfgoedberoepen) zullen als prioritair worden beschouwd.
► De geselecteerde projectleiders zullen kunnen genieten van een facultatieve subsidie van  minimum 15000 EUR.
 
 2. Projecten inzake het delen van goederen, diensten, ruimten of instrumenten
 • De ontwikkeling van gedeelde instrumenten of diensten moet bestaande organisaties in de sociale economie versterken door middelen te verdelen zodat ze zich kunnen concentreren op hun hoofdopdracht (de socio-professionele inschakeling of lokale economie).
 • De ontwikkeling van economische diensten inzake het delen van middelen (carpoolen, co-working, samenhuizen, co-leasing, aankoopcentrales, gemeenschappelijke stockbeheer, enz.).
 • De ontwikkeling van proefmodellen van "deelondernemingen" die zelfstandige ondernemers toelaten de middelen te delen terwijl ze een project inzake de sociale economie leiden.
► De geselecteerde projectleiders zullen kunnen genieten van een facultatieve subsidie van  minimum 15000 EUR.
 
3. De projecten betreffende de steun en de begeleiding van de sociale ondernemingen
 • Steun en advies inzake financiering: (instrumenten en activiteiten die toelaten de toegang tot financiering te verbeteren)
 • Begeleiding bij de oprichting en ontwikkeling van sociale ondernemingen en  sociale innovaties die zorgen voor de sociaaleconomische ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De exploitatie van sociale ondernemingen als een veelbelovend en relevant economisch model voor de sociaaleconomische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
► De geselecteerde projectleiders zullen kunnen genieten van een facultatieve subsidie van  minimum 5000 EUR.
 
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie werkgelegeheidsbeleid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Documentatie Documentatie