Goede praktijken - Ervaringsfonds

U kunt een toelage ontvangen voor projecten die bedoeld zijn om de werkomgeving van uw werknemers van 45 jaar en ouder fysiek en/of psychosociaal minder belastend te maken. Opdat u een duidelijk beeld zou krijgen van projecten die mogelijk zijn met het Ervaringsfonds en de gunstige invloed ervan, stellen we u enkele praktische situaties voor die in diverse sectoren werden gerealiseerd.
 1. Bouw
 2. Textiel
 3. Voeding
 4. Chemie
 5. Gezondheidszorg
 6. Distributie
 7. Hout
 8. Metaal
 9. Internationale handel en logistiek
 10. Transport

Bouw

Situatieschets

Twee oudere installateurs hebben rugklachten (ziekteverzuim) ten gevolge van de werklast

Project

 • Ergonomische analyse van de werkposten leidt tot aanpassing⇒installatie van rollerbanen, vacuümliften en heftafels??werknemers worden opgeleid in het gebruik nieuw materieel en technieken

Verbeteringen

 • Vermindering van de fysieke belasting
 • Ergonomische aanpassing
 • Verrijking van jobinhoud

 

De toelage wordt berekend op de kosten van aankoopmaterieel, werkpostverandering en opleidingen.

Textiel

Situatieschets

het laden, lossen en verhandelen van tapijten veroorzaakt zware fysieke belasting voor negen arbeiders⇒dit veroorzaakt langdurig ziekteverzuim en vervroegd vertrek

Project

 • Investering in regelbare heftafels⇒ aanschaf van een aangedreven harmonicabaan met stijgband voor het automatisch laden van containers en vrachtwagens

Verbeteringen

 • Vermindering van de fysieke belasting
 • Ergonomische aanpassing
 • Verrijking van jobinhoud

De toelage wordt berekend op de ergonomische aankopen en de opleidingen.

Voeding

Situatieschets

Een inpakcoördinator ondervindt moeilijkheden met nieuwe software, machines en management vaardigheden⇒ hij is gestresseerd

Project

 • Vervolmaking van competenties via opleidingen gebaseerd op een competentiematrix en een persoonlijk ontwikkelingsplan

verbeteringen

 • Vermindering van fysieke last
 • Verrijking van jobinhoud

De toelage wordt berekend op de opleidingskost.

Chemie

Situatieschets 

Zeven arbeiders wensen af te haken omwille van de fysieke belasting (ontstoken pezen, pols-en rugklachten) en de jobeentonigheid

Project

 • Omwille van hun ervaring wil het bedrijf hen in diensthouden??aankoop of automatisering van ergonomische(droog-, meng-, etiketteer-, afvul-) machines ⇒ arbeiders worden in de bediening van die machines opgeleid⇒via deze polyvalentie vermindert hun jobeentonigheid

Verbeteringen

 • Vermindering van de fysieke belasting
 • Ergonomische aanpassing
 • Verrijking van jobinhoud

De toelage wordt berekend op de ergonomische aankopen en de opleidingen.

Gezondheidszorg

Situatieschets

De arbeidsomstandigheden voor 33 oudere thuisverzorgsters is te belastend geworden ⇒ willen stoppen met werken

Project

 • Invoering van een draaglastmeter en tilschijf
 • Herschikking van de patiëntenregio's
 • Functiecreatie en opleiding voor verzorger in verwen-en comfortzorg

Verbeteringen

 • Vermindering van de fysieke belasting
 • Verrijking van jobinhoud

De toelage wordt berekend op de opleidingskost.

Distributie

Situatieschets

50-jarige verantwoordelijke toonzaalinrichting (zes winkels): stress, werkbelasting (overbevraging, intuitieve kennis, verplaatsingen,…) frustraties ⇒ gevaar voor burnout en vervroegd opstappen

Project

 • Organisatie en functiewijziging: betrokkene wordt Hoofd Aankoop ⇒ zes winkels stellen een lokaal aanspreekpunt aan Delegatie van taken ⇒ zes jongeren krijgen meer verantwoordelijkheden

Verbeteringen

 • Vermindering van fysieke belasting
 • Verrijking van jobinhoud

De toelage wordt berekend op de opleidings-en coachingkost.

Hout

Situatieschets

Drie paletherstellers/sorteerders (50-plussers) ondervinden arm-, schouder-en rugpijnen door het zware manuele werk (uit elkaar draaien van verstrengelde paletten) ⇒ hebben een hoog ziekteverzuim en denken aan vervroegde uitstap

Project

 • Het bedrijf gaat de fysieke belasting verminderen ⇒ installeren van een automatische paletkantelaar, een rollerbaan, lamellen transportband, paletstapelaar en automatische brandmerking

Verbeteringen

 • Vermindering van de fysieke belasting
 • Ergonomische aanpassingen

De toelage wordt berekend op de ergonomische aankopen en de opleidingen.

Metaal

Situatieschets

Door overnames en snelle groei zijn 326 arbeiders tot ploegbaas gepromoveerd ⇒ nieuw management en technologische vereisten ⇒ onderhevig aan zware stress en dreiging van vervroegde uitstap

Project 

 • Het bedrijf wenst het zelfvertrouwen en management competenties op te krikken ⇒ verlenen van opleidingen, tussentijdse evaluaties en bijsturingen

Verbeteringen

 • Verrijking van jobinhoud
 • Extra ondersteuning in functie

De toelage wordt berekend op de opleidingskost.

Internationale handel en logistiek

Situatieschets

Tien medewerkers in een preventiedienst werken zoals het hen werd aangeleerd ⇒ kunnen de nieuwe uitdagingen van pro-activiteit en projectmatig werken moeilijk of niet aan

Project

 • Via coaching en op leiding worden hen andere taken, verantwoordelijkheden en werkmiddelen toegekend

Verbeteringen

 • Verrijking van jobinhoud
 • Extra ondersteuning

De toelage wordt berekend op de opleidings-en begeleidingkost.

Transport

Situatieschets

Omwille van een schouderoperatie is een 59-jarige chauffeur medisch ongeschikt verklaard ⇒ een permanent afglijden naar de Riziv dreigt

Project

 • Het bedrijf wil hem toch in dienst houden via functiecreatie ⇒ betrokkene zal opgeleid worden tot «Coach-selectie Assistent»

Verbeteringen

 • Vermindering van de fysieke belasting
 • Functiewijziging
 • Verrijking van jobinhoud

De toelage wordt berekend op de opleidingskost.

 


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Ervaringsfonds
City Center - 3de verdieping
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
02 204 12 69
02 204 15 28