Opleidingen betaald educatief verlof

Werknemers uit de privésector hebben recht op betaald verlof om opleidingen te volgen die erkend zijn in het kader van het betaald educatief verlof. Sommige opleidingen zijn automatisch erkend. Voor andere opleidingen moet de opleidingsinstelling of de opleider de erkenning ervan aanvragen. Tijdens de opleidingen moeten alle organisatoren van erkende opleidingen die in aanmerking komen voor betaald educatief verlof getuigschriften aan de betrokken studenten afleveren.