Naleving van de stedenbouwkundige normen

Uw toeristisch logies kan enkel geldig geregistreerd worden als de uitoefening van de toeristische logiesactiviteit in uw gebouw beantwoordt aan de bestemming van het gebouw, zoals bepaald is in de bouwvergunning of in de geldende bestemmingsplannen.
 
Om dit te bevestigen, moet u een attest van naleving van de normen op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw aanvragen bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar uw logies gelegen is. Vul volgend formulier in om dit attest aan te vragen:
De gemeente zal op basis van de analyse van uw dossier beslissen of ze u het attest al dan niet toekent.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier

Gelieve ons te contacteren via email. We antwoorden u zo snel mogelijk.