Opleidingen

Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest moedigt werknemers aan opleidingen te volgen. Enerzijds kunnen werknemers uit de privésector via het educatief verlof een opleiding volgen met behoud van hun loon, terwijl anderzijds dienstencheque-ondernemingen recht hebben op een jaarlijks opleidingsbudget. Opdat uw klanten gebruik zouden kunnen maken van die voordelen, moeten uw opleidingen erkend zijn door het Gewest.
 
 
Groepsopleiding