Projectoproep Be circular 2019

De projectoproep “Be Circular – Be Brussels” ondersteunt innovatieve projecten die de core business van een (of meerdere) onderneming(en) naar meer duurzaamheid willen creëren of doen evolueren in een optiek van circulaire economie.

3 categorieën

 • Be Circular “Lancering of ontwikkeling”: richt zich tot de Brusselse ondernemingen voor elk project van lancering of ontwikkeling van een economische activiteit op het vlak van de circulaire economie.
 • Be Circular "Circulaire werven”: betreft elke project van een bouwonderneming dat innovatieve oplossingen ontwikkelt om de oorzaken van de productie van bouwafval aan te pakken in plaats van het geproduceerde afval zelf en daarbij de human resources die aan de werken deelnemen valoriseert.
 • Be Circular “Impact +”: richt zich tot Brusselse ondernemingen voor projecten rond de circulaire economie van gewestelijke omvang, met een grote ambitie op het gebied van impact op het leefmilieu, de tewerkstelling en de ontwikkeling van economische activiteiten.

Voor wie?

Alle bedrijven (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven, enzovoort die economische activiteiten ontwikkelen die worden uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor wat?

Elk innovatief initiatief of project of elk initiatief of project dat als doel heeft uw core business tot stand te brengen of te laten evolueren naar meer duurzaamheid vanuit een standpunt van circulaire economie en dat verband houdt met één van deze 4 thema’s:
 • 3R: Réparer, Réutiliser, Recycler (Herstellen, Hergebruiken, Recycleren) alle sectoren samen
 • Voedingssector (behalve landbouwproducten)
 • Circulair bouwen
 • Nieuwe economische modellen van de circulaire economie

Om wat te ontvangen?

 • Een specifieke financiële steun van het Gewest die tot € 30.000, € 80.000 of € 200.000 kan oplopen, naargelang de categorie
 • Steun op aanvraag van alle bedrijfsondersteunende diensten
 • Promotie van het welslagen van uw project

Infosessies

beCircular organiseert informatiesessies :

 • 19 maart van 17u30 tot 21u in BEL op de site vanTour et Taxis (Havenlaan 86C, 1000 Brussel)
 • 2 april in hub.brussels

Schrijf u in

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

Raadpleeg eerst het reglement en de administratieve voorwaarden en verplichtingen van de projectoproep vooraleer uw kandidatuur te stellen. 
 
De projecten moeten uiterlijk tegen woensdag 15 mei 2019 vóór 12.00 uur ingediend zijn via het online platform.
 
Voor meer informatie en deelname, raadpleeg www.circulareconomy.brussels

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel