Betaald educatief verlof

Wilt u uw kennis verruimen of bijschaven? Als werknemer in de privésector of als contractueel personeelslid bij sommige autonome overheidsbedrijven kunt u uren betaald educatief verlof genieten om een opleiding te volgen. Een springplank voor uw loopbaan of beroepsomschakeling!

Vertegenwoordigt u een opleidingsinstelling of bent u een zelfstandig opleider? Vraag dan de erkenning van uw opleiding aan bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De snelle evolutie van de beroepen betekent dat we ons voortdurend moeten aanpassen en bijscholen. Het betaald educatief verlof biedt een werknemer de mogelijkheid zich tijdens of na de werkuren te vormen (volwassenonderwijs, taallessen, gerichte beroepsopleidingen, enz.) , terwijl zijn loon op de gewone tijdstippen verder wordt uitbetaald. Zijn werkgever kan een terugbetaling aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid op basis van een aantal criteria.

De cursussen moeten worden gevolgd in het kader van voor het betaald educatief verlof erkende opleidingen. Sommige cursussen zijn automatisch erkend, andere cursussen maken dan weer het voorwerp uit van een specifieke erkenning.

De werkgever vraagt vervolgens de terugbetaling aan bij Brussel Economie en Werkgelegenheid voor het aan zijn medewerker toegekende betaald educatief verlof, en dit voor een forfaitair bedrag van € 21,30/uur.

Nota aan de werkgevers / sociale secretariaten: indiening van de BEV-dossiers 2019-2020: 
De dossiers inzake betaald educatief verlof voor 2019-2020 zullen vanaf 1 september 2020 via een online platform volledig digitaal ingediend kunnen worden. Voor een optimale verwerking van uw dossier vragen we u om tot dan te wachten (en dus deze zomer nog geen papieren aanvragen in te dienen). Meer info...

Nota t.a.v. de Brusselse studenten die in het Vlaamse Gewest werken:
De hervorming van het “Vlaams opleidingsverlof” die sinds het schooljaar 2019-2020 in het Vlaamse Gewest van toepassing is, houdt in dat opleidingen zoals het volwassenenonderwijs, het hoger onderwijs, de middenstandsopleidingen, enz. voortaan niet meer automatisch erkend worden.
De nieuwe regelgeving verplicht elke opleidingsinstelling ertoe haar opleidingen in een gegevensbank (zie hieronder) in te voeren om een erkenning te verkrijgen en aldus het recht op het “Vlaams opleidingsverlof” te openen.
Deze erkenning is gebaseerd op duidelijk afgelijnde criteria die gelinkt zijn aan de arbeidsmarkt van het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg verlenen enkel de in de gegevensbank van het Vlaamse Gewest opgenomen opleidingen toegang tot het betaald educatief verlof in ditzelfde gewest. Raadleeg de Vlaamse gegevensbank

Informatie voor de werknemers en werkgevers

  1. Rechthebbende werknemers
  2. Toegelaten opleidingen
  3. Duur van het betaald educatief verlof
  4. Aanvraag betaald educatief verlof en eraan verbonden verplichtingen
  5. Aanvraag tot terugbetaling voor de werkgever
  6. FAQ

Informatie voor de opleidingsinstellingen