Steun aan erkende ondernemingen met het oog op het behoud van de werkgelegenheid van de dienstenchequewerknemers 

Wie kan deze premie ontvangen?

Voorwaarden:

  • Uw onderneming heeft een erkenning voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Uw onderneming heeft een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Uw onderneming bevindt zich niet in opening van failliet of failliet;
  • Uw onderneming is niet het object van een maatregel tot inbeslagname of blokkering van de terugbetaling van dienstencheques. 

Wat houdt deze premie in?

Om ondernemingen die bovengenoemde voorwaarden vervullen in staat te stellen hun werknemers actief in het Brusselse dienstenchequesysteem te ondersteunen tijdens de crisis ten gevolge COVID-19, kent het Gewest, via de uitgiftemaatschappij (Sodexo), een steun toe aan de dienstenchequewerknemers tewerkgesteld bij deze ondernemingen.

Een erkende onderneming kan per werknemer per aangegeven uur tijdelijke werkloosheid een bruto bedrag van 2,50 € bekomen. Brussel Economie en Werkgelegenheid berekent vervolgens het globale bedrag voor alle werknemers van de onderneming. Dat bedrag wordt vervolgens door de uitgiftemaatschappij overgemaakt aan de onderneming.

Zodra die betaling van het uitgiftebedrijf ontvangen werd door de erkende dienstenchequeonderneming, en nadat een bedrijfsvoorheffing van 26,75% werd afgehouden, is deze verplicht om - binnen de 15 werkdagen - het verschuldigde bedrag door te storten aan elke werknemer waarvoor het een aanvraag indiende (de begunstigden). 

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal aan elke erkende onderneming het individuele brutobedrag communiceren dat aan elke werknemer waarvoor een aanvraag werd ingediend, betaald moet worden. Evenals het totale bruto bedrag dat de onderneming zal ontvangen via de uitgiftemaatschappij. Dit om een vlotte uitbetaling aan de werknemers te vergemakkelijken.

De premie aanvragen

Stap 1: Premieaanvraag

Vraag de premie aan tot ten laatste de 15de van de maand volgend op de maand waarvoor u de aanvraag indient door het online formulier volledig in te vullen en daarbij volgende bewijsstukken op te laden :
  • dossier met de gegevens van de werknemers: gelieve deze template te gebruiken.
  • de Aangifte Sociale Risico's (ASR) die voor elke werknemer werd ingediend bij de sociale zekerheid en alle aangegeven uren tijdelijke werkloosheid ten gevolge van COVID 19 voor de betreffende maand verenigt.


Opmerking: Indien u meer dan 10 bijlagen moet uploaden, gelieve dit dan in een Zip bestand te doen.

Stap 2: Betaling van de premie

De premie wordt in een enkele schijf uitbetaald in de twee maanden volgend op de maan waarvoor u de aanvraag deed.