Projectoproep inzake stadslandbouw

In het kader van de Good Food Strategie en op initiatief van de Minister van Leefmilieu wordt in 2019 opnieuw een projectoproep gelanceerd om initiatieven rond duurzame professionele stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen.
 

In termen van professionele landbouw is het voornaamste doel van de projectoproep de zelfvoorziening van de stad op voedselgebied voor diverse onbewerkte producten aanzienlijk te doen toenemen via innovatieve, duurzame stadsproductie die goed presteert op milieu- en economisch vlak en die jobs in Brussel creëert die niet naar elders kunnen worden verplaatst. 

De prioriteit binnen deze projectoproep zal ook dit jaar liggen op korte keten initiatieven. De korte keten kan immers beschouwd worden als een belangrijke invulling van lokale voedselsystemen en levert een duurzame bijdrage door de sociale, economische en ecologische voordelen. 

Voor wie ?

De projectoproep richt zich tot:
 • de landbouwers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn en/of waarvan het betrokken perceel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is ; 
 • de Brusselse ondernemingen / coöperatieven / verenigingen:
  • met activiteiten / een project op gebied van professionele landbouw;
  • waarvan de projecten zich op gewestelijk grondgebied bevinden of in de periferie rond Brussel, maar die een belangrijke impact hebben op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De beoogde projecten moeten in overeenstemming zijn met de gewestelijke Good Food Strategie.

Waarvoor ?

Om voor financiering in aanmerking te komen, moet het project betrekking hebben op een van de volgende gevallen:
 1. Opstarten van een nieuw professioneel project in duurzame landbouw  
 2. Bestaande professionele landbouwprojecten: 
  • Omschakeling naar biologische landbouw
  • Landbouwinvesteringen
  • Werkingskosten
 3. Een onrechtstreekse bijdrage leveren aan de ontwikkeling van stadslandbouw

Hoe deelnemen aan deze projectoproep ?

Raadpleeg eerst het reglement van de projectoproep met alle modaliteiten voor het aanvragen van een facultatieve subsidie. 
Bezorg ons uiterlijk 24 april 2019 het volledig ingevulde en ondertekende formulier, alsook de andere documenten die worden vermeld in het formulier “kandidatuurdossier”.

Documenten :

Contact?

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie, t.a.v. Evy CORNELIS
Kruidtuinlaan 20, 1035 BRUSSEL.

Werd er u een subsidie toegekend?

Dan moet u onder meer:
 • de reglementering betreffende de overheidsopdrachten naleven als u daaraan onderworpen bent;
 • zorgen voor tweetalige communicatie naar het publiek, in het Nederlands en in het Frans;
 • het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het logo van Good Food gebruiken in alle communicatie naar het publiek (zie hieronder);
 • de facturen, loonfiches, ... en de bijhorende betaalbewijzen (templates beschikbaar) bezorgen aan de administratie;

De te gebruiken logo's downloaden

Het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest downloaden
 
Tweetalig logo
Tweetalig logo van het Gewest - vierhoekTweetalig logo van het Gewest - rechthoekig
Logo in het Nederlands
Nederlandstalig logo van het Gewest - vierhoekNederlandstalig logo van het Gewest - rechthoekig
Logo in het Frans
Franstalig logo van het Gewest - vierhoekFranstalig logo van het Gewest - rechthoekig
 
Logo Good Food downloaden
 
Tweetalig logo
Tweetalig logo van Good food
Logo in het Nederlands
Nederlandstalig logo van GoodFood
Logo in het Frans
Franstalig logo van GoodFood
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
T02 800 32 66
.