U wil uw bekwaamheid of die van uw personeel verhogen?

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest stelt een steun voor opleidingen voor.

Zal het volgen van een opleiding de werking of de competitiviteit van uw onderneming verhogen? Of het nu voor uzelf of uw personeel is, u kan een steunaanvraag doen als die opleiding een uitzonderlijk of dringend karakter heeft en indien deze opleiding minstens 1.000 € kost. Dit betekent dat u in volgende gevallen geen beroep kan doen op deze steun:

  • de opleiding heeft betrekking op de normale dagelijkse werking van uw onderneming [1];
  • de opleiding is verbonden met de basiskennis van de activiteiten van uw onderneming.

Noteer dat u evenmin van deze steun kan genieten indien de vorming voortvloeit uit een investering (bijvoorbeeld de aankoop van een machine). Algemeen komen kosten voor verblijf, verplaatsingen en maaltijden evenmin in aanmerking.

U mag vrijelijk de opleidingssinstelling kiezen. De voorwaarden zijn: de instelling moet onafhankelijk van uw onderneming zijn, gespecialiseerd zijn in de betrokken materie en over minimum twee jaar ervaring beschikken [2].

[1] De notie van de dagelijkse, normale of regelmatige werking wordt bekeken in functie van uw bedrijfsactiviteit en de uitvoerende taken van het te vormen personeel.

[2] De ervaring van de consultant is ten persoonlijke titel.

Steun voor externe opleidingen
Steunpercentage 50% van de opleidingskost
Minimumbedrag van de steun 500 € / opleiding
Maximumbedrag van de steun 3.000 €/ opleiding
Maximaal aantal tussenkomsten waarvoor u steun ontvangt 3 opleidingen / burgerlijk jaar
 

De begunstigde vraagt de betaling van de premie aan binnen de drie maanden na het einde van de opleiding.

Hij bezorgt de volgende bewijsstukken, ter controle van het bedrag van de premie:

  • een kopie van de factuur,
  • een kopie van het bewijs van de betaling van de opleiding (fotokopie van het bankrekeninguittreksel);

De bewijsstukken moeten worden ingediend bij de Directie Steun aan Ondernemingen, aan de beheerder van uw dossier.

De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de Directie Boekhouding.

De aanvraag moet ingediend worden bij voorkeur voor de opleiding of, ten laatste, 30 kalenderdagen na de startdatum van de opleiding. De aanvraag omvat:

  • het aanvraagformulier;
  • een kopie van de offerte, de factuur of de inschrijving van de opleiding;
  • de lijst van referenties van het opleidingsinstituut, alsook hun cv of folder;
  • een document met de samenvatting van alle steun die de onderneming in de laatste 3 fiscale periodes ontving [1].

 

[1] Het gaat om de "de minimis" steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingsjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het "de minimis"-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc (klik met de rechtermuisknop en kies "save target as" en bewaar het in "my documents") en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader 8.1.2 of een meer recente versie hebben. De laastste versie van Adobe Reader downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).


PDF Download het aanvraagformulierHet formulier dient met bijlagen per post verstuurd te worden naar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel,
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T02 800 34 66