Laureaten projectoproep tegen discriminatie

Begin dit jaar schreef de minister van Werkgelegenheid een oproep uit voor "vernieuwende projecten ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van diversiteit en gelijkheid bij de tewerkstelling". Meer dan 40 projectdragers dienden hun kandidatuur in.

De dossiers werden intussen geanalyseerd en de jury heeft er 12 verkozen. Het subsidiebudget van € 745.000 zal tussen de laureaten worden verdeeld op basis van de behoeften van elk project.

De 12 initiatieven die werden weerhouden, zijn:

#OPENJOBTESTING (Collectif contre l’islamophobie en Belgique/MRAX), “Job Coaching UCM” (UCM national), « Brux’Elles » (Pour la Solidarité), BXL Diversity Booster (PAX Christi Wallonie-Bruxelles), “Diwan Awards” (Divers-City), “Werving op basis van competenties" (gemeentebestuur Koekelberg), “Brugcoach voor vormingscentrum Molenbeek” (Groep Intro vzw), Réseau Employeurs Travailleurs (Mission locale pour l’emploi de Forest), “Inclusief werken in de praktijk” (ELLA), “Coaching des chercheurs d’emploi handicapés” (Diversicom), “PACTE” (ULB/Metices), “Coach’Me” (CGSLB).

Meer details over deze projectoproep en over de laureaten vindt u op onze website.

Deze projectoproep zal in 2017 worden herhaald. 


Responsive websites

Sinds kort zijn de websites van Brussel Economie Werkgelegenheid en Brussel Invest & Export volledig responsive. Het maakt dus niet langer uit of u surft met een PC, laptop of smartphone: de nieuwe websites passen zich automatisch aan aan de schermgrootte van het toestel dat u gebruikt.

Tweede grote verandering is de nieuwe URL van de websites. De extensie ".irisnet.be" is verdwenen en werd vervangen door ".brussels". De te onthouden URL’s zijn voortaan dus: www.economie-werk.brussels en www.invest-export.brussels.

 


Nieuws over de dienstencheques

Voor erkende dienstenchequebedrijven en hun werknemers: nieuwe app om prestaties te registreren!
 
Job Tracker is een (mobiele) applicatie voor elektronische dienstenchequewerknemers. Met deze app kunnen werknemers in enkele eenvoudige stappen hun prestaties invoeren. Zo volstaat het om de app te downloaden op hun smartphone, de naam van hun klant in te geven en de gepresteerde uren in te voeren.
 
U vindt alle informatie over deze app op site van Sodexo.
 
Voor alle gebruikers van dienstencheques : nieuw rekeningnummer!
 
Sinds de regionalisering van de dienstencheques op 1 januari 2016 werd een nieuw bankrekeningnummer  in gebruik genomen voor het bestellen van dienstencheques : BE28 0017 7246 3620 - www.dienstencheque.brussels
 
Opgelet : De oude bankrekening is niet meer actief!
 

Ontdek "Brussels Young Exporters Program" en “Import-Export Assistenten”

Brussel Invest & Export en zijn partners hebben het genoegen u uit  te nodigen voor de uitreiking van de getuigschriften aan de laureaten (2016) van het "Brussels Young Exporters Program" en het programma "Import-Export Assistenten". Meteen een ideale gelegenheid om onze opleidingen voor te stellen aan de hand van getuigenissen door stagiairs en deelnemende ondernemingen.
 
Het bijwonen van deze ceremonie stelt u in staat inlichtingen in te winnen over voordelige formules en dat in een aangename, ongedwongen sfeer. Wenst uw onderneming haar internationale activiteiten te ontwikkelen ? Deze opleidingen die bedoeld zijn om u de technieken van de internationale handel bij te brengen, bieden u tevens de mogelijkheid om gratis op gekwalificeerde stagiairs beroep te doen en gebruik te maken van hun exportcompetenties. Zo ontstaat de mogelijkheid u, in de toekomst, eventueel te omringen met kwaliteitsvolle  medewerkers via een gedeelde terreinervaring.
 
De kandidaten worden door ons gevormd en omkaderd en beantwoorden aan twee profielen:
 • De Import-Export Assistenten. Zij voeren voornamelijk administratieve taken uit waarbij zij de technieken voor de internationale handelsactiviteiten aanwenden,
 • De stagiairs van het Brussels Young Exporters Program. Hun opleiding is meer toegespitst op de internationale handel waarbij de prospectieopdracht de grote uitdaging vormt.
De uitreiking van de getuigschriften gaat door in aanwezigheid van onze voogdijministers en hun vertegenwoordigers. Deze samenkomst wordt afgesloten met een receptie die u de gelegenheid biedt om mensen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
 

Praktische informatie:

Wanneer? op 28 september 2015 vanaf 11u30
Waar? In het Brussels Parlement (Spiegelzaal) Lombardstraat 69 te 1000 Brussel
Openbaar vervoer Bus 48 et 95. Afstappen in de Lombardstraat aan de halte "Grote Markt", recht tegenover het Brussels Parlement
Dichtst bijzijnde parkeermogelijkheid Parking Albertina-Square, Gerechtsplein 16, 1000 Brussel
 

Inschrijving:

Gratis deelname mits voorafgaande inschrijving (wegens beperkt aantal plaatsen).
Schrijf u nu reeds in via het online formulier.
 

Een hackaton organiseren?

Heeft u er al eens over gedacht een app te (laten) ontwikkelen die Brusselaars in hun dagelijkse leven kan helpen? Als u wil kan u een hackathon organiseren door voor 15/09/2016 in te gaan op de projectoproep van de staatssecretaris voor Informatica en Digitalisering en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
 
Een hackathon is een evenement waarin actoren met verschillende achtergronden (programmeurs, developers, projectleiders, grafisch designers, ergonomen) intensief samenwerken om een prototype van een software of een applicatie te ontwikkelen.
 
De projectoproep richt zich op vzw's en feitelijke verenigingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd en die actief zijn op het vlak van digitalisering.
 
 

Small Business Act: 77 concrete maatregelen voor KMO's en zelfstandigen

De Brusselse regering heeft de zogenaamde 'Small Business Act' of SBA goedgekeurd, een plan om kmo's en het ondernemerschap te ondersteunen. Concreet zullen tussen 2016 en 2025 zo'n 77 maatregelen worden doorgevoerd, specifiek gericht op kmo's en zelfstandigen.
 
De Small Business Act heeft tot doel een ondernemersvriendelijke omgeving te creëren, de toegang tot financiering te verbeteren, in te zetten op de diversiteit, de relaties tussen kmo's en het Gewest te verbeteren en de Brusselse ondernemingen te ondersteunen doorheen maatschappelijke evoluties. Het plan is de vrucht van maandenlang overleg met de verschillende economische actoren en de publieke diensten die op dat domein actief zijn.
 
 

Gezond eten: jong geleerd is oud gedaan!

Vandaar dat de Europese Unie het programma ‘groenten en fruit op school' lanceerde. De Europese Unie wil de kinderen op die manier ook kennis laten maken met verschillende landbouwproducten.
Uiterste inschrijvingsdatum 15 oktober 2016.
Meer informatie op de subsidiepagina's van de Vlaamse Overheid en op de Tutti Frutti-campagnewebsite: www.fruit-op-school.be.

Brusselse toeristische logies: Limietdatum 23/07/2016

Sinds 24/04/2016 zijn alle toeristische logies die in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, onderworpen aan een specifieke regelgeving. Deze regelgeving omvat een aantal voorwaarden en onder meer ook de verplichting om een aangiftedossier in te dienen met het oog op de registratie van het logies in kwestie bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
 
Een gastenkamer, een studio, een toerismeverblijf, een gemeubileerde vakantiewoning, een jeugdherberg, een kampeerterrein, een hotel of gelijk welk ander type toeristisch logies moet voldoen aan een aantal verplichtingen alvorens het betrokken logies mag uitgebaat worden. Wel zijn  er overgangsmaatregelen bepaald voor wie zijn of haar zaak al uitbaatte vóór de invoegetreding van de regelgeving.
 
Wat betekent dit concreet? De exploitanten die vóór 24/04/2016 een logies uitbaatten dat niet erkend is door de Vlaamse Gemeenschap of door de Franse Gemeenschapscommissie, hebben nog tijd tot 23/07/2016 om te bewijzen dat hun zaak bestaat.
Daarvoor moeten ze het volgende sturen naar Brussel Economie en Werkgelegenheid:
 • een bewijs van de activiteit,
 • een uittreksel uit het strafregister,
 • een bewijs van de aangifte van de exploitatie-inkomsten en
 • een veiligheidsattest.
Zo kunnen ze een overgangsperiode van een jaar krijgen om zich naar de regelgeving te schikken en een volledig dossier van voorafgaande aangifte in te dienen.
Na 23/07/2016 zullen de betrokken exploitanten niet meer in orde zijn en kunnen ze een sanctie opgelegd krijgen.
 
 

Toeristisch logies: van kracht sinds 24/04/2016

Gastenkamer, studio, toerismeverblijf, jeugdherberg, kampeerterrein, hotel … Alle toeristische logies die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, moeten voortaan beantwoorden aan een regelgeving. Elke persoon die dergelijk logies uitbaat of graag wil uitbaten, moet aan een aantal algemene en specifieke voorwaarden voldoen. De persoon in kwestie moet bijvoorbeeld een dossier van voorafgaande aangifte indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om het logies te laten registreren in één van de vastgelegde categorieën. Personen die hun inrichting al vóór 24/04/2016 uitbaatten, genieten overgangsmaatregelen om zich in orde te stellen. Alle andere moeten zich schikken naar de regelgeving om hun uitbatingsactiviteit te mogen starten.

Netwerk van Bruxelles Invest & Export ten dienst van uw bedrijf

Nood aan exportadvies? Tal van economische en handelsattachés zullen op 23 juni, 24 juni of van 27 tot 30 juni in Brussel zijn.

Deze contactdagen bieden u een gelegenheid bij uitstek om een exportproject op te starten of te verfijnen met de attaché die in het beoogde land is gevestigd : hij of zij beschikt over de expertise om u te adviseren en uw exportactiviteiten te vergemakkelijken.

Projectoproepen

Hebt u een project dat zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economie, de tewerkstelling of de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hebt u nood aan financiering? U kunt een facultatieve subsidie krijgen, die toegekend wordt door de bevoegde minister. Er lopen momenteel vijf projectoproepen. Als uw project aan de criteria voldoet, stel u dan kandidaat!

Binnenkort worden er nog projectoproepen uitgeschreven.
Bekijk de lijst met alle projectoproepen.

Infosessie over de toeristische logies

Sommige federaties organiseren infosessies over de nieuwe regelgeving betreffende het toeristische logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om eraan deel te nemen moet u zich inschrijven.
 

Gratis info-avonden georganiseerd door Bed and Brussels

 • Exploitanten en toekomstige exploitanten van gastenkamers: 20 april 2016: volzet
 • Eigenaars van toerismeverblijven /gemeubileerde toerismeverblijven: 11 mei 2016
 • Exploitanten en toekomstige exploitanten van gastenkamers: 30 mei 2016
 • Eigenaars van toerismeverblijven /gemeubileerde toerismeverblijven: 9 juni 2016
Sessies in het Frans - vragen-antwoorden in het Frans / Nederlands

Dienstencheques: deze activiteit beginnen uitoefenen?

Elk bedrijf dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest activiteiten wil uitoefenen die betaald worden met dienstencheques moet een erkenning aanvragen bij het Gewest. Daartoe moet de gerant of een medewerker van het bedrijf een opleiding van een dag volgen. Die opleiding betreft het dienstenchequesysteem: de regelgeving, de werking van het systeem, het opleidingsfonds, enz. De opleiding wordt georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid, in aanwezigheid van Sodexo en van het Sectorale Fonds voor Dienstencheques.
Hebt u interesse?
De volgende opleiding zal plaatsvinden op 7 juni 2016. Verstuur het inschrijvingsformulier vóór 25 mei om eraan deel te nemen (taal van de opleiding nog te bepalen).
Meer informatie.
 

Toeristische logies

Op 24 maart 2016 heeft de Brusselse regering het besluit goedgekeurd houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de toeristische logies. Zodra deze regelgeving definitief van kracht wordt, zullen de duizenden gastenkamers, toeristische verblijven, hotels en andere types toeristisch logies die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, een reeks verplichtingen moeten nakomen, waaronder de indiening van een voorafgaande aangifte.
 
Wil u nu al meer weten over deze regelgeving, dan kunt u terecht op de pagina van de toeristische logies.

Beurs Ondernemen 2016

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal tijdens de Beurs Ondernemen de ondernemers informeren over de gewestelijke steunmaatregelen en over de begeleiding die Brussel Invest & Export aanbiedt. Afspraak in Tour & Taxis op 16 en 17 maart (9.30-19.00 uur en 9.30-18.00 uur).
Schrijf u in om de Beurs gratis te bezoeken.
Meer info op www.entreprendreondernemen.be

Projectoproep "Sensibilisering van jongeren voor ondernemerschap"

Acht thematische projectoproepen zullen worden uitgeschreven in 2016.

De toekenning van facultatieve subsidies zal in 2016 niet langer gestructureerd worden rond een algemene projectoproep die heel het jaar open staat, maar rond acht specifieke projectoproepen met elk hun eigen modaliteiten en timing en een specifiek reglement.
 
Lopende projectoproep :
De projectoproep "jongeren sensibiliseren voor het ondernemerschap" is uitgeschreven, van 2 maart tot 18 april 2016, voor projecten waarmee jongeren gesensibiliseerd kunnen worden voor ondernemerschap.
 
Er zal een infosessie plaatsvinden op woensdag 16 maart van 09u15 tot 11u30 in zaal Iris van het station Brussel-Noord (in het Communicatiecentrum Noord (CCN)), verdieping 1,5, Vooruitgangsstraat 80 te 1035 Brussel.
 
U kan zich inschrijven door een email te sturen naar projeteconomie@sprb.brussels met vermelding van volgende gegevens:
 • Naam van de organisatie
 • Naam van de vertegenwoordigers die deelnemen aan de infosessie
 • Uw vragen

Brussels Business Days : de ondernemers nemen het woord!

Brussels Business Days Logo
Begeleiding, financiering, economische geografie van bedrijven: neem deel aan de hervormingen, neem deel aan de Brussels Business Days van 14 tot 17 maart in Tour & Taxis.
 
De Regering wil de Brusselse bedrijven samenbrengen en raadplegen, vooral over de manier waarop de hervormingen uitgevoerd zullen worden en over de belangrijkste punten waar aan gewerkt moet worden.
Sinds begin februari vindt er op sociale media een dialoog plaats tussen Didier GOSUIN, Minister van Economie, en de Brusselse ondernemers.

Die uitwisseling zal dienen als input voor thematische workshops. Schrijf u nu in en laat ons meteen weten wat u nodig heeft om uw onderneming te doen groeien.

Raadpleeg onze website om het programma van het evenement te ontdekken.

Dienstencheques

Om diensten te verlenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet elk bedrijf dat vóór 1 januari 2016 niet erkend was, erkend worden door het Gewest. Daartoe moet een vertegenwoordiger van het bedrijf verschillende formaliteiten vervullen om erkend te worden als dienstenchequebedrijf door Brussel Economie en Werkgelegenheid. De bedrijven die vóór 2016 al erkend waren, worden automatisch erkend.
Overigens vragen we Brusselaars die in het kader van de dienstencheques willen werken om een dienstenchequebedrijf te contacteren.
 
Dienstencheques bestellen
Brusselaars moeten voortaan het bankrekeningnummer BE28 0017 7246 3620 gebruiken.
 
De Brusselse dienstencheques zijn in omloop sinds begin januari.
 
Meer informatie kunt u vinden op de Brusselse website van Sodexo.

Gelukkig nieuwjaar 2016 !

Gelukkig nieuwjaar 2016 !

Bedrijvendag 2015 en Brussels Best Exporters 2015

In enkele uren tijd en op een zelfde locatie enkele van de 34 economische en handelsattachés van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontmoeten is een niet te versmaden kans die u moet grijpen, ongeacht of u van plan bent u op een bepaalde markt te begeven, de follow-up van een zakelijke relatie te verzekeren of onze attachés op de hoogte te brengen van uw bekommernissen bij het betreden van buitenlandse markten.
 
Naargelang uw wensen zullen wij een programma samenstellen met individuele ontmoetingen.
 
Datum: donderdag 10 december van 9.00 tot 17.30 uur
Plaats: BIP, het huis van het Gewest - Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel
 
Inschrijvingen via het online formulier, vóór 1 december 2015
 
Voor de derde editie van de Brusselse exportprijs blijft Brussel Export & Invest zijn roeping trouw: de mooiste Brusselse successen in het buitenland belonen en deze onder de aandacht brengen.
 
De Brussels Best Exporters 2015 zullen op donderdag 10 december 2015 om 18u. door de Staatsecretaris voor Buitenlandse Handel uitgereikt worden, dit in aanwezigheid van ons netwerk van economische en handelsattachés in het buitenland, Brusselse bedrijven en onze partners.
 
Een unieke informele netwerkinggelegenheid in een feestelijke en gastvrije sfeer rond een buffet dat de plechtigheid zal afsluiten!
 
De uitreikingsceremonie zal in Bozar, Ravensteinstaat 23, 1000 Brussel plaatsvinden.