Projectoproep « Opensoon »

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft in 2019 een nieuwe editie uit van de projectoproep Opensoon, dat als bedoeling heeft de opening te bevorderen van nieuwe originele, kwaliteitsvolle handelszaken die zorgen voor ontwikkeling in de handelswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor wie?       

Deze projectoproep staat open voor toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor?      

De projectoproep streeft de volgende doelstellingen na: 

 • Versterken van het Brusselse commerciële weefsel door de intrede van nieuwe en degelijke concepten op de markt te vergemakkelijken;
 • Kwaliteitsvolle en innoverende projectdragers een financiële steun geven maar ook advies en strategische en operationele ondersteuning;
 • Zorgen voor een vlotte begeleiding van toekomstige handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Vanaf vandaag een ambitieus, klantgericht en resoluut toekomstgericht commercieel weefsel voorbereiden;
 • Het commerciële aanbod beter afstemmen op de verwachtingen van de klanten (allemaal gebruikers van de stad).

Wat kunt u ontvangen?

 • Begeleiding op vraag, die bestaat uit het volgende:
  • (i) een coachingfase om het beste project te vinden en het commercieel te positioneren; 
  • (ii) een consultancyfase om de meest geschikte plaats te vinden voor de uitoefening van de overwogen activiteit;
 • Een specifieke gewestelijke financiële steun van maximaal €15.000

Selectiecriteria voor het project

Het gaat om een wedstrijd. De selectie zal gebeuren op basis van de projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria. En dit tot het beschikbare budget is uitgeput. De projecten zullen volgens drie criteria worden beoordeeld:

 • financiële leefbaarheid
 • originaliteit
 • kwaliteit

Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld. Een kringloopgericht project zal aanleiding geven tot een hogere subsidie.

Hoe reageer je op de projectoproep?

Lancering van de projectoproep: 02/05/2019.

Twee adviescommissies zullen worden georganiseerd in de loop van 2019. De deadline om deel te nemen aan de 2de en laatste jury is 6 september 2019.

Ga als volgt tewerk:

1) Raadpleeg het reglement van de projectoproep en de bijlagen:

PDF het reglement

2) Contacteer hub.brussels en werk een project uit

De kandidaat moet hub.brussels contacteren voor een eerste ontmoeting, elke werkdag tussen 9 en 17 uur.

3) Dien het kandidatuurdossier in.

Het bevat volgende inlichtingen: 

 1. PDF het inschrijvingsformulier;
 2. een business plan;
 3. een financieel plan;
 4. een moodboard samengesteld uit ten minste vier foto's die het product tonen en vier foto's die de sfeer weergeven;
 5. een kopie van het huurcontract. (Bij gebrek daaraan moet de kandidaat de informatie bezorgen over de precieze locatie die overwogen wordt voor de activiteit en de gevraagde huurprijs zonder lasten);
 6. een plan of schets van de indeling van de ruimte.

Deze documenten moeten worden verzonden naar opensoon@hub.brussels of via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

4) In geval van gunstig advies: het aanvraagformulier en de bijlagen invoeren:

 1. PDF het ingevulde formulier, ondertekend door een persoon die wettelijk gemachtigd is om het bedrijf te verbinden;
 2. een kopie van de statuten;
 3. Excel de listing van de overheidssteun.

Contact Contact

Samenwerking tussen Brussel Economie en Werkgelegenheid en hub.brussels
Met alle vragen kun je terecht bij opensoon@hub.brussels