Premie COVID-19

 

De maatregelen die werden genomen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus hebben ongeëvenaarde gevolgen voor de economische bedrijvigheid. Het Gewest ondersteunt de bedrijven die hun deuren tijdelijk hebben moeten sluiten en die actief zijn in welbepaalde economische sectoren. U kunt per vestigingseenheid (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en onder bepaalde voorwaarden, een premie van € 4.000 ontvangen. Uw premieaanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend.

Alles weten over de premie COVID-19

Wie kan deze premie ontvangen?

Iedere onderneming (zelfstandigen of vennootschappen) met minder dan 50 voltijdse equivalenten (VTE) die over minstens een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt en die actief is in een toegelaten activiteitensector: handelaars, horeca-inrichtingen, enz. (inclusief boekhandels, vastgoedkantoren, carwashen en dvd-verhuurders). Verzeker u ervan dat uw NACE BTW-codes 2008 in de Kruispuntbank van Ondernemingen uw effectieve activiteit weerspiegelen.

De onderneming dient economische en commerciële doeleinden te hebben. Openbare ondernemingen (of ondernemingen die als zodanig worden beschouwd) kunnen deze premie niet ontvangen. Een andere premie is beschikbaar voor sociale inschakelingsondernemingen.

Herinnering: Een onderneming kan niet meer dan € 200.000 de-minimissteun ontvangen tijdens het lopende fiscale jaar en de twee voorgaande fiscale jaren, krachtens Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013.

De premieaanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

TUSSENKOMST
Bedrag van de premie

€ 4.000 per bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van € 20.000 per onderneming

Maximumaantal aanvragen
Slechts een aanvraag per onderneming.

 

Kunt u de premie aanvragen?

 1. Ga aan de hand van uw ondernemingsnummer na of u aan welbepaalde voorwaarden voldoet.
  Tip: Verzeker u ervan dat uw NACE BTW-code in de Kruispuntbank van Ondernemingen uw effectieve activiteit weerspiegelt.
   
 2. Als u aan deze criteria voldoet, kunt u het premieaanvraagformulier invullen. De uiterste datum daarvoor is 1 juni 2020. Het aanvraagformulier moet verplicht vergezeld van de volgende bijlagen:
  • een bankafschrift met betrekking tot uw onderneming (bedrijfsnaam en rekeningnummer)
  • uw laatste maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangifte
  • een foto van de bankkaart gekoppeld aan de zichtrekening van het bedrijf (jpeg-formaat)
  • een dubbelzijdige foto van de identiteitskaart van de ondertekenaar (jpeg-formaat)

De criteria nagaan


Opgelet:

Bij de toekenning van de premie verbindt de onderneming er zich toe om Brussel Economie en Werkgelegenheid onmiddellijk in te lichten indien ze afstand doet van de premie of haar activiteiten opschort.

Contact

Bij een vraag vóór u een premie-aanvraag indient:
contacteer 1819
Einfo@1819.brussels
T1819

Bij een vraag over de opvolging van uw dossier:
contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid
Epremieskmo@gob.brussels

Contact Contact

Bij een vraag vóór u een premie-aanvraag indient:
contacteer 1819
Einfo@1819.brussels
T1819

Bij een vraag over de opvolging van uw dossier:
contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid
Epremieskmo@gob.brussels

Regelgeving Regelgeving