Premie Covid-19 voor de culturele en creatieve sector

De maatregelen die werden getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken hebben nooit geziene gevolgen voor de Brusselse economie. De culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hebben onder de crisis, worden evenwel door het Gewest ondersteund. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een premie van 4.000 euro krijgen. Uiterlijk op 23 november 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend.

BELANGRIJK:
De culturele en creatieve instellingen aan wie tijdens de zomer van 2020 reeds een "Covid-19-premie Cultuur" van € 2.000 werd toegekend, moeten (en mogen) geen nieuwe aanvraag indienen. Zij krijgen automatisch opnieuw € 2.000 op hun bankrekening gestort (en ontvangen op die manier het totale premiebedrag van 4.000 €). 

Alles weten over de premie Covid-19 : Cultuur

Wie kan deze steun ontvangen?

Elke instelling van de Brusselse culturele en creatieve sector die tussen 0 en 5 (maximum) voltijdse equivalenten (VTE's) in dienst heeft, een instelling zonder winstoogmerk is en onder een van de op de lijst vermelde NACE-codes valt. 

De instellingen :

 • moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over minstens een bedrijfszetel beschikken;
 • moeten een inkomstenverlies hebben geleden door de crisis die is veroorzaakt door het COVID-19-virus dat hun jaaromzet en draagkracht met betrekking tot de vaste kosten heeft beïnvloed;
 • mogen vóór maart 2020 geen voorwerp uitgemaakt hebben van een opgestarte faillissements- of vereffeningsprocedure;
 • mogen geen overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves van meer dan 5.000 euro ingebracht hebben op de balans 2019.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal de premie toekennen na uitdrukkelijke aanvraag van de instelling.

De steun wordt eenmalig toegekend aan dezelfde aanvrager en kan niet worden gecumuleerd met een andere COVID-crisispremie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen of Wallonië, noch met middelen uit de noodfondsen van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap.

Ter herinnering: krachtens de EU-verordening nr. 1407/2013 van 18 december 2013 van de Europese Commissie mag een onderneming tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren niet voor meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen (hebben).

Uiterlijk op 23 november 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend. 

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming
Bedrag van de premie

€ 4.000

Maximum aantal steunaanvragen
Een enkele aanvraag per onderneming

De premie aanvragen 

Stap 1 : Anvraag van de premie

Ga aan de hand van uw ondernemingsnummer na of u de nodige criteria vervult.

OpgeletHet aanvraagformulier zal hier beschikbaar zijn vanaf 4 november. Intussen nodigen we u uit om alvast de hieronder opgelijste bijlagen voor te bereiden.

Als u aan de criteria voldoet, vul dan een premieaanvraagformulier in. De deadline is 23 november 2020. Vul het formulier nauwkeurig in. De volgende bijlagen moeten verplicht worden bijgevoegd:

 1. een recto-versofoto van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag (jpegformaat);
 2. een bankattest betreffende de zichtrekening van uw instelling (benaming van de instelling en het rekeningnummer);
 3. een foto van de bankkaart voor de zichtrekening van de instelling (jpegformaat);
 4. een verklaring op erewoord (die u kan ivullen via een formulier op onze site vanaf 04/11) aangaande het volgende:
  • een inkomstenverlies hebben geleden door de crisis die is veroorzaakt door het COVID-19-virus; de jaaromzet en draagkracht met betrekking tot de vaste kosten zijn erdoor beïnvloed
  • een instelling zonder winstoogmerk zijn
  • geen andere COVID-crisispremie ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen of Wallonië, noch middelen uit het noodfonds van de Franse Gemeenschap 
  • tussen 0 en maximum 5 VTE's in dienst hebben 
  • geen overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves van meer dan 5.000 euro ingebracht hebben op de balans 2019 (voor zover mogelijk een kopie toevoegen van de jaarrekening en de balans 2019 die werden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank)
  • vóór maart 2020 niet het voorwerp geweest zijn van een opgestarte faillissements- of vereffeningsprocedure 

Let op: de verificatie van de toekenningscriteria is gebaseerd op uw gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Als uw gegevens niet up-to-date zijn (veld vestigingseenheid (= bedrijfszetel) is leeg en / of NACE-activiteitscode niet opgegeven) krijgt u een foutboodschap te zien en zal uw aanvraag niet slagen. Neem in dat geval contact op met de helpdesk van de KBO (02 27 764 00) of via de online MyEntreprise-applicatie om uw gegevens te (laten) vervolledigen en vervolgens uw aanvraag hier te hernemen.

De overdracht van persoonlijke gegevens via de tool en het aanvraagsformulier is volledig beveiligd.

Stap 2 : Betaling van de premie 

Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten zal de premie in een enkele schijf binnen de maand na uw aanvraag worden uitbetaald.

Vragen ?

Voor vragen vooraleer een aanvraag in te dienen:  
contacteer 1819 (dé informatiedienst voor al wie onderneemt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Einfo@1819.brussels
T1819

Voor vragen in verband met het verdere verloop van uw dossier:  
neem contact op met Brussel Economie en Werkgelegenheid  
Ecultuur_COVID@gob.brussels

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel