Coworkingpremie

Heeft u een ondernemerschapsproject of bestaat uw onderneming nog geen drie jaar? Wilt u over een professioneel uitgeruste werkruimte kunnen beschikken? In dat geval kan u een premie van ten hoogste € 450 krijgen voor uw abonnement op een erkende coworkingruimte in het Gewest.

Alles weten over deze premie

Wie kan deze premie ontvangen?

  • Personen met een woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een project hebben om een onderneming op te richten of over te nemen en bedrijvig willen zijn in bepaalde activiteitssectoren.
  • De micro-ondernemingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, die nog geen drie jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bedrijvig zijn in bepaalde activiteitssectoren.


Voor welk project?

U kan een premie krijgen voor een abonnement op een coworkingruimte, op voorwaarde dat Brussel Economie en Werkgelegenheid deze ruimte heeft erkend.
De vandaag erkende centra zijn:

Hoeveel bedraagt deze premie?

Tegemoetkoming
Bedrag van de premie

De premie is gelijk aan het bedrag dat bepaald is voor de uitvoering van de overeenkomst met de coworkingruimte, met een maximum van € 450.

Maximumaantal premie Een enkele premie per natuurlijke persoon of per micro-onderneming.
 

De premie aanvragen

Stap 1: Ondertekening van de overeenkomst met de coworkingruimte

U moet eerst een overeenkomst met een erkende coworkingruimte sluiten.
De overeenkomst moet worden gesloten voor een duur van minstens twee of drie maanden, respectievelijk voor voltijds of halftijds gebruik. Uiterlijk drie maanden na de betekening van de toekenningsbeslissing moet ze uitwerking krijgen. 

Stap 2: Aanvraag van de premie

Als u een particulier bent zonder BTW nummer:

  • PDF Download het anvraagformulier (Indien u Firefox gebruikt: "rechtse muisklik" > Save as) uiterlijk drie maanden na de ondertekening van de overeenkomst
  • Vul het formulier zorgvuldig in.
  • Stuur het formulier en de bijhorende bijlagen, via e-mail of per post, naar het op het formulier vermelde adres.

Als uw een micro onderneming bent:

  • Uiterlijk drie maanden na de ondertekening van de overeenkomst moet u het onderstaande formulier invullen en verzenden. Bij het aanvraagformulier voor de premie moeten een aantal bijlagen gevoegd worden.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen drie maanden een ontvangstbericht van uw dossier sturen.

Stap 3: De betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

EContactformulier
T 02 800 34 62
T 02 800 36 02  

 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

EContactformulier
T02 800 36 02