Premie voor een investering : werken, materiaal, immobiliën, immaterieel

 

U wilt uw investeringen boosten? Uw onderneming kan van een premie genieten om een gebouw of grond te verwerven, materiaal te kopen, werken uit te voeren, een handelsfonds over te nemen,...

Deze premie is herzien. Dit zijn de voorwaarden en nadere regels om een premie aan te vragen vanaf 3.12.2018.

Als u een premie-aanvraag hebt opgestart vóór 3.12.2018

Hebt u een "voorafgaand vergunningsformulier" ingediend vóór 3.12.2018?
Na de verwezenlijking van uw investering en binnen vier maanden na de datum van het ontvangstbewijs van uw dossier moet u de formulieren hieronder ingevuld terugzenden naar Brussel Economie en Werkgelegenheid:

Opmerking: Voor elke premie-aanvraag opgestart vóór 3.12.2018 zijn de oude voorwaarden van toepassing.