Projectoproep 2017 "Begeleiding bij de uitvoering van de maatregelen van de Brussel Small Business Act"

Voor wie?

Elke economische actor (met inbegrip van nv's, cvba's, vof's, vzw's, zelfstandigen, enz.) die op het ogenblik van de indiening van het kandidatuurdossier beschikt over
 • een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • een ondernemingsnummer

Waarvoor?

Elk project dat gericht is op het uitvoeren van een maatregel die opgenomen is in de Brusselse SBA.

Deze projectoproep betreft enkel een beperkt aantal maatregelen uit de SBA. Het gaat om de maatregelen die verband houden met volgende uitdagingen:

 • Sensibilisering voor ondernemerschap
 • Begeleiding en ondersteuning van de kmo's in geschikte stadia van hun levenscyclus (ondernemingen in moeilijkheden, doorstart, overdracht)
 • Bevordering van private niet-bancaire financieringsmechanismen (crowdfunding, een beroep op het publieke spaarwezen, enz.) en van microkrediet
 • Doelgroepen: vrouwelijke ondernemers, diversiteit en zelftewerkstelling
 • Gedeelde ondernemingen
 • Toegang van kmo's tot overheidsopdrachten

Wat kunt u ontvangen?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet.

Selectiecriteria voor het project

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de SBA-maatregelen worden geselecteerd, en dit tot uitputting van het beschikbare budget. De projecten zullen volgens vier selectiecriteria worden beoordeeld:
 • Kwaliteit en relevantie van het project
 • Deskundigheid en ervaring van de projectdrager
 • Verwachte resultaten en kosten van het project
 • Bereik van het project

Sleuteldata?

 • Lancering van de projectoproep: 31/03/2017
 • afsluitingsdatum : 15/06/2017

Informatie voor de gesteunde projectdragers

Opvolgings- en evaluatiedocumenten voor ondersteunde projectdragers

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij 1819.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel