Sociale economie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt bedrijven en vzw’s die zich richten op de professionele inschakeling van bepaalde werkzoekenden (langdurig, jongeren, enz.). Het co-financiert de coöperaties die kandidaat-ondernemers begeleiden en het moedigt ook de oprichting aan van vennootschappen met sociaal oogmerk (beperkte uitkering van winst, democratisch bestuur).

De uitkering van winst beperken

Aanwerven van kansarme mensen

Begeleiden van kandidaat-ondernemers


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 204 17 40