De toegestane sectoren

Bij het doorlopen van de steunmaatregelen die het Gewest u voorstelt zal u merken dat sommige ervan niet voor elke sector [1] toegankelijk zijn. Hieronder vindt u een lijst met de toegestane sectoren per steunmaatregel.

PDF Download de lijst van toegestane sectoren

Opmerking:

  • Voor preactiviteitssteun komen alle activiteitssectoren in aanmerking voor steun.
  • Voor exportsteun zijn volgende sectoren uitgesloten: kinderdagverblijven en crèches (88.911 + 88.912 + 88.919) en de beschutte en sociale werkplaatsen (88.104 + 88.109 + 88.992 + 88.995)
  • Steun bij aanwerving voor een project dat het welzijn op het werk bevordert wordt enkel aan de volgende sectoren toegekend: Industrie (10.110 tot 33.200), Milieubeheer (37.000 tot 39.000), Bouwwerk (41.101 tot 43.999), Vervoer en opslag (49.100 tot 53.200).

[1] Tijdens de inschrijving van uw bedrijf bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen, hebt u uw uitgeoefende activiteiten aangegeven en werden een of meerdere NACE codes uitgekozen. U kan de NACE code van uw bedrijf checken op de website van de Kruispunt Bank (scherm "Ondernemingsgegevens", rubriek "BTW-activiteiten Nacebel code versie 2008"). 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 30