De toegestane sectoren

Sommige premies zijn niet voor elke sector * toegankelijk. In de PDF hieronder vindt u een lijst met de toegestane sectoren per steunmaatregel in functie van uw activiteitssector.

PDF Download de lijst van toegestane sectoren per premie 

* Tijdens de inschrijving van uw bedrijf bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen, hebt u uw uitgeoefende activiteiten aangegeven en werden een of meerdere NACE codes uitgekozen. U kan de NACE code van uw bedrijf checken op de website van de Kruispunt Bank (scherm "Ondernemingsgegevens", rubriek "BTW-activiteiten Nacebel code versie 2008"). 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 30