Ander geval

 

De niet-Europese kandidaat-werknemer bevindt zich niet in een van de op de vorige pagina vermelde situaties?

U kunt dan een  arbeidsvergunning (werkgever) en een arbeidskaart, of gecombineerde vergunning (werknemer) verkrijgen op voorwaarde dat

  • het niet mogelijk is een geschikte werknemer te vinden op de Brusselse arbeidsmarkt en
  • de werknemer een onderdaan is van een staat waarmee België een internationaal akkoord gesloten heeft inzake tewerkstelling (Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Republiek Macedonië , Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije).

De gewestminister kan evenwel tijdens een beroepsprocedure van deze voorwaarden afwijken voor individuele behartigenswaardige gevallen om economische of sociale redenen.

Het soort aan te vragen vergunning hangt af van de duur van het verblijf in België.

De niet-Europese onderdaan zal langer dan 90 dagen in België werken.

Vraag een gecombineerde vergunning aan

De niet-Europese onderdaan zal maximum 90 dagen in België werken.

Vraag een arbeidskaart aan

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.) 


Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving