Terug

4 nieuwe projectoproepen

In mei werden er vier nieuwe projectoproepen gelanceerd.

Be Digital

Dit is een gloednieuwe projectoproep met als doel antwoorden te bieden op een aantal uitdagingen waarmee de digitale omschakeling gepaard gaat, en tevens het digitale ondernemerschap in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen.

De uitdagingen waarvan sprake zijn o.a.:

 • de bewustmaking van jongeren voor wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde (STEAM).
 • de ontwikkeling van digitale tools die verband houden met de uitdagingen van: de digitale omschakeling van de culturele en creatieve industrie, de veroudering van de bevolking, de opwaardering van de STEAM-beroepen en -afzetmogelijkheden.

U kunt het volgende ontvangen: Specifieke financiële steun van het Gewest, (op verzoek) hulp van alle diensten die steun aan ondernemingen bieden, en het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet.

De projectdragers kunnen tot 13 juli 2018 hun project indienen.

Meer weten? Op 14 juni 2018 om 15 uur vindt in Coop.brussels een infosessie plaats. Inschrijven is verplicht via mail naar projecteconomie@gob.brussels.

U vindt alle nodige info en documenten op deze webpagina.

 

Sociale Economie

De projectoproep "Brusselse vernieuwende sociale ondernemingen en deelplatformen" is bestemd voor alle ondernemingen, zelfstandigen en vzw's die activiteiten in de sociale economie ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een voorstel willen doen dat beantwoordt aan één van de vijf projecttypes:

 • Starters: vernieuwende projecten
 • Scaling up: opschaling
 • Krachtenbundeling tussen ondernemingen
 • De grijze of zwarte economie witten
 • Deelplatformen

U kan een specifieke financiering ontvangen die kan oplopen tot 80.000€.

Afsluitingsdatum projectoproep: 25/07/2018 voor middernacht.

Infosessies: Op 31 mei 2018 bij Brussel Economie en Werkgelegenheid en op 11 juni 2018 bij COOPCITY. Verplichte inschrijving via werkgelegenheid@gob.brussels.

U vindt alle nodige info en documenten op deze webpagina.

 

Brusselse Small Business Act

De oproep is bestemd voor alle economische actoren (nv, cvba, vof, vzw, zelfstandigen, enz.) gevestigd in het Brussels Gewest die een project voorstellen dat betrekking heeft op maatregelen uit de Small Business Act in verband met volgende 5 uitdagingen:

 • Sensibilisering voor de overdracht of de overname van ondernemingen
 • Ondernemerscoöperatieven en gedeelde ondernemingen
 • Begeleiding en steun aan sociaal ondernemerschap
 • Actieve preventie van ondernemingen in moeilijkheden
 • Informatie en ondersteuning voor ondernemers met een diverse achtergrond

De 4 selectiecriteria voor beoordeling zijn : de kwaliteit en relevantie van het project, de deskundigheid en ervaring van de projectdrager, het bereik, de verwachte resultaten en kosten van het project. U kunt specifieke financiële steun ontvangen en bovendien wordt het welslagen van uw project in de kijker gezet. Deze projectoproep loopt af op 6 juli 2018.

Interesse? Op 13 juni 2018 is er om 14u een infosessie op het Kabinet van Minister Gosuin : verplichte inschrijving via projecteconomie@gob.brussels.

U vindt alle nodige info en documenten op deze webpagina.

 

Diversiteit en anti-discriminatie

Deze projectoproep beoogt concrete acties ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en ter ondersteuning van de diversiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze is gericht tot alle private verenigingen en plaatselijke besturen die projecten in die zin willen ontwikkelen.

De beloning is een financiële ondersteuning van minstens 5000€ voor uw project.

De wedstrijdjury zal een rangschikking opstellen van de projecten die het best beantwoorden aan volgende 6 criteria: De overeenstemming met de gewestelijke doelstellingen inzake diversiteit, de technisch-budgettaire geloofwaardigheid van het project, het vernieuwende karakter ervan, de impact op de tewerkstelling van de doelgroepen in het Brussels Gewest, de bestrijding van meervoudige en overlappende vormen van discriminatie, en de kwaliteit van eventuele partnerships.

Hoe deelnemen? De projecten moeten uiterlijk op 1 juli 2018 vóór middernacht worden ingediend via het adres werkgelegenheid@gob.brussels. Een infosessie met Brussel Economie en Werkgelegenheid wordt georganiseerd op 30 mei 2018 om 10 uur (Atomiumzaal - Vooruitgangstraat 80/1). Schrijf u in via mail naar werkgelegenheid@gob.brussels.

U vindt alle nodige info en documenten op deze webpagina


Zie ook Zie ook