Terug

2 nieuwe projectoproepen - maart

In 2018 kunnen opnieuw talrijke projecten financiële steun ontvangen. Intussen werden al twee projectoproepen gelanceerd. 

Stadslandbouw

Wilt u graag een project opzetten rond professionele stadslandbouw en bent u nog op zoek naar financiële steun? Dien dan uw kandidatuurdossier in voor 30 maart 2018!

Het voornaamste doel van deze projectoproep is om de zelfredzaamheid van de stad qua voedselvoorziening aanzienlijk te verhogen via innovatieve, duurzame productie die goed presteert op milieu- en economisch vlak én ook jobs creëert. Deze projectoproep kadert bovendien in de ruimere Good Food Strategie

Interesse? U vindt hier alle informatie. 

Be Circular 

Deze projectoproep ondersteunt innovatieve projecten die de core business van een (of meerdere) onderneming(en) naar meer duurzaamheid willen creëren of doen evolueren in een optiek van circulaire economie.

In 2018 kunnen er projecten ingediend worden in 3 categorieën

  • Lancering of ontwikkeling: richt zich tot de Brusselse ondernemingen voor elk project van lancering of ontwikkeling van een economische activiteit op het vlak van de circulaire economie.
  • Circulaire werven: betreft elke project van een bouwonderneming dat innovatieve oplossingen ontwikkelt om de oorzaken van de productie van bouwafval aan te pakken in plaats van het geproduceerde afval zelf en daarbij de human resources die aan de werken deelnemen valoriseert.
  • Impact +: richt zich tot Brusselse ondernemingen voor projecten rond de circulaire economie van gewestelijke omvang, met een grote ambitie op het gebied van impact op het leefmilieu, de tewerkstelling en de ontwikkeling van economische activiteiten.

Projecten kunnen tot 15 mei 2018 ingediend worden.

Interesse? U vindt hier alle informatie.


Zie ook Zie ook