Terug

Reisagentschappen

Vlieghaven
Vooraleer het zijn activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan starten, moet een reisagentschap hetzij een vergunning bekomen, hetzij een verklaring indienen. 
 
De nieuwe reglementering vereenvoudigt de procedure en brengt enkele wijzigingen aan, onder andere voor de reisagentschappen die al over een vergunning beschikken op het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied.

Zie ook Zie ook