Terug

Steun aan ondernemingen : aanpassingen

Vanaf 1 juni zijn de wijzigingen aan de premiestelsels voor investeringen met het oog op de verbetering van het leefmilieu en de aanpassing aan normen in werking getreden. De installatie van een alarmsysteem kan voortaan ook gesubsidieerd worden.
Lees meer over investeringen om het leefmilieu te verbeteren.
Lees meer over investeringen om installaties aan te passen aan de Europese normen.

Zie ook Zie ook