Terug

Projectoproep "Opensoon" 2019

De nieuwe editie van de “Opensoon” projectoproep is gelanceerd.

Deze wedstrijdformule richt zich tot toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De steun die aan de geselecteerde winnaars wordt aangeboden, zal zich vertalen in gratis begeleiding gecombineerd met een subsidie (tot maximum €15.000) voor projecten die voldoen aan de criteria van degelijkheid, originaliteit, kwaliteit en van kringloopeconomie.

Meer informatie


Zie ook Zie ook