Terug

Projectoproepen

Hebt u een project dat zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economie, de tewerkstelling of de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hebt u nood aan financiering? U kunt een facultatieve subsidie krijgen, die toegekend wordt door de bevoegde minister. Er lopen momenteel vijf projectoproepen. Als uw project aan de criteria voldoet, stel u dan kandidaat!

Binnenkort worden er nog projectoproepen uitgeschreven.
Bekijk de lijst met alle projectoproepen.

Zie ook Zie ook