Vaak gestelde vragen over het activiteitenverslag van de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling

 

Welke activiteiten inzake arbeidsbemiddeling moeten vermeld worden in het activiteitenverslag?

Elke arbeidsbemiddeling waarvoor minstens een van beide partijen (werknemer, werkzoekende en/of opdrachtgever) gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet opgenomen worden in het verslag.

 

Welke gemeenten behoren tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn: 1000 Brussel (1020, 1120, 1130), 1030 Schaarbeek, 1040 Etterbeek, 1050 Elsene, 1060 Sint-Gillis, 1070 Anderlecht, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, 1081 Koekelberg, 1082 Sint-Agatha-Berchem, 1083 Ganshoren, 1090 Jette, 1140 Evere, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, 1160 Oudergem, 1170 Watermaal-Bosvoorde, 1180 Ukkel, 1190 Vorst, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe en 1210 Sint-Joost-ten-Node.

 

Ik ben in het bezit van een erkenning/registratie, maar ik heb in het jaar waarop het verslag betrekking heeft geen of slechts enkele activiteiten uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Moet ik een activiteitenverslag indienen?

Ja. De jaarlijkse verslaggeving is een wettelijke verplichting.

 

Ik heb mijn activiteiten definitief stopgezet. Moet ik dan nog een activiteitenverslag indienen?

Ja. De jaarlijkse verslaggeving is een wettelijke verplichting.
Daarnaast moet u de stopzetting van uw activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest melden aan het bestuur Economie en Werkgelegenheid:

  • met een schriftelijke kennisgeving binnen de 10 werkdagen voor de diensten van uitzendarbeid,
  • via schrijven of elektronisch bericht binnen de 30 dagen voor de andere activiteiten.

 

Ik heb mijn activiteiten pas opgestart in de loop van het jaar waarop het verslag betrekking heeft. Moet ik dan een activiteitenverslag indienen?

Ja, het verslag moet volledig worden ingevuld. In het veld voor opmerkingen meldt u vanaf wanneer de activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden opgestart. De bijlagen moeten eveneens aan het verslag worden toegevoegd.

 

Dien ik alle rubrieken in te vullen?

Ja. Onvolledige of niet-ondertekende verslagen zijn niet ontvankelijk. Alle delen en alle rubrieken moeten volledig ingevuld worden. Ook lege of negatieve antwoorden moeten expliciet vermeld worden en, indien mogelijk, toegelicht worden in de rubriek "Opmerkingen".

 

Moet ik veranderingen in de rechtsvorm, in het bedrijfskapitaal enz. van het uitzendbureau melden? Hoe?

Ja. U moet het bestuur Economie en Werkgelegenheid op de hoogte brengen van alle veranderingen aangaande de rechtsvorm, de samenstelling van de bestuursorganen, het bedrijfskapitaal enz. met een mogelijke invloed op de erkenning als uitzendbureau. Dit doet u binnen de 20 werkdagen die volgen op de verandering.

 

Het bureau is het voorwerp van een fusie, omzetting of splitsing. Moet ik dat melden? Hoe?

Ja. Een fusie, omzetting of splitsing van het bureau wordt aan het bestuur Economie en Werkgelegenheid gemeld. Dit doet u binnen de 30 dagen die volgen op de wijziging.

 

Kunnen de cijfergegevens ook in een andere vorm dan het formulier aan het Bestuur bezorgd worden (bv. een Word-document)?

Neen, enkel het formulier dat het Bestuur verstrekt wordt aanvaard. De gegevens moeten in de overeenkomstige tabellen van het activiteitenverslag ingevuld worden door het particuliere bureau voor arbeidsbemiddeling zelf of door zijn gemachtigde.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid  
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 48
of +32 (0)2 800 30 07

Regelgeving Regelgeving