Volwassenenonderwijsopleidingen die recht geven op 180u

De lijst hieronder bevat de voornaamste opleidingen die recht kunnen geven op een maximum van 180 uur betaald educatief verlof per schooljaar voor een voltijdse werknemer in de loop van het schooljaar 2014-2015.

Als u twijfelt over een opleiding (die niet in de lijst staat of waarvan de titel niet overeenstemt), stuur dan een e-mail naar Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Nederlandstalige lijst van studies die voorbereiden op een beroep waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat

Hoger secundair onderwijs met technische of beroepsvorming

Alle richtingen van het technisch of beroepsonderwijs met betrekking tot de volgende domeinen:
 • autotechnieken
 • beenhouwerij (ongeacht de specialiteit, o.m. slachterij, vleesbewerking, slagerij en vleeswarenbereiding)
 • brood-en banketbakkerij
 • chauffeur zwaar vrachtvervoer
 • chemie
 • climatisatie, koel en warmtechnische installaties
 • elektriciteit, elektrische installaties (enkel op TSO- niveau, geen BSO)
 • elektronica
 • industriële ICT (telecommunicatie)
 • industrieel tekenaar (ongeacht de specialiteit)
 • kinderverzorging (enkel voor werklozen gedomicilieerd in de regio Brussel-Hoofdstad)
 • kok
 • mechanica, elektromechanica (ongeacht de specialiteit, o.m. mecanicien landbouwmachines, vrachtwagens, autobussen, automecanicien, ...)
 • metaalbewerking en metaalconstructies (ongeacht de specialiteit, o.m. draaier-bankwerker, gereedschapsmaker, plaatwerker, ketelmaker, insteller-bediener, buizenfitter, lasser, ...)
 • optiek - optometrie
 • sanitaire installaties (ongeacht de specialiteit, o.m. loodgieter, ...)
 • steen- en marmerbewerking
 • tandtechnieken
 • verpleegkunde (ongeacht de specialiteit)
 • werktuigkunde (ongeacht de specialiteit, o.m. montage, afstelling en onderhoud machines, bestuurder)
 • zorgkundige - opleiding thuis / bejaardenzorg (7e jaar)

Secundair na Secundair

 • 7e TSO internationaal transport en goederenverzending
 • 7e TSO industrieel onderhoudstechnieker of - mecanicien

Hoger onderwijs: een cyclus (professionele bachelor)

 • bachelor secundair onderwijs (lerarenop-leidingen): wiskunde en technische vakken (enkel voor werklozen gedomicilieerd in de regio Brussel-Hoofdstad)
 • bachelor lager onderwijs (lerarenopleiding) (enkel voor werklozen gedomicilieerd in de regioBrussel-Hoofdstad)
 • bachelor kleuteronderwijs (lerarenopleiding) (enkel voor werklozen gedomicilieerd in de regio Brussel-Hoofdstad)
 • bedrijfsmanagement, enkel de volgende afstudeerrichting: logistiek management
 • hoger technisch onderwijs, ongeacht de specialiteit o.m. mechanica, elektromechanica, integrale veiligheid, energiemanagement, bouw, autotechnieken, climatisatie, koel- en verwarmingstechnieken, elektrotechniek, elektronica, chemie en biomedische laboratoriumtechnologie, topografie,...)
 • informatica, ongeacht de specialiteit
 • optiek - optometrie
 • verpleegkunde, ongeacht de specialiteit (vroedkunde wordtniet beoogd) o.m ziekenhuis-, psychiatrisch - en geriatrisch verpleegkundige

Hoger onderwijs: twee cycli (academische bachelors + masters)

 • industrieel ingenieur, ongeacht de specialiteit o.m. bouwkunde, elektriciteit, elektromechanica, elektronica, chemie, biochemie, kunststoffen, veiligheid, ...
 • burgerlijk ingenieur, ongeacht de specialiteit o.m. bouwkunde, materiaalkunde, computerwetenschappen
 • informatica, ongeacht de specialiteit
 • revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • specifieke lerarenopleidingen secundair onderwijs aan de universiteit (het vroegere aggregaat): wiskunde (enkel voor werklozen gedomicilieerd in de regio Brussel-Hoofdstad).
 • vertaalkunde (Fr / Nl – Nl / Fr) (enkel voor werklozen gedomicilieerd in de regio Brussel-Hoofdstad)