Terug

Nieuwe maatregel voor langdurig ingezetenen

Niet-Europese werknemers die het statuut van langdurig ingezetene hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie worden vrijgesteld van een arbeidskaart na 12 maanden effectieve en ononderbroken tewerkstelling vanaf 1 juli 2015.

Zie ook Zie ook