Terug

Prix Atomia - Brussels' Women for Science

Op initiatief van Minister Céline Fremault, lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de eerste editie van "Atomia". Deze prijs zal twee wetenschapsvrouwen belonen: een junior en een senior.
De Atomiaprijs bevordert de positie van de vrouw in het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt jonge Brusselse meisjes in hun roeping. Via "Atomia" wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de wetenschappelijke vaardigheden van vrouwelijke Brusselaars verzilveren.
Wie komt in aanmerking? Hoe neemt u deel aan de wedstrijd? Meer info op de website van Innoviris.

Zie ook Zie ook