Regelgeving betreffende de arbeidskaarten en de Europese blauwe kaart

Vrouw in archiefruimte

Arbeidskaart A

Arbeidskaart B

  • Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
  • Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 zoals tot op heden gewijzigd houdende de uitvoering van de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
  • Koninklijk Besluit van 23 mei 2006 betreffende de modaliteiten van indiening van de aanvragen en aflevering van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten bepaald in artikel 38quater §3 van het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemer
  • Koninklijk Besluit van 7 oktober 2009 houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers
  • Sociaal Strafwetboek (artikel 18 tot 67) (tewerkstelling van buitenlandse werknemers)

Europese blauwe kaart

Omzetting naar Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2009/50/EG van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan.

Arbeidskaart C

Controle door de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

  • Sociaal Strafwetboek (artikel 18 tot 67) (tewerkstelling van buitenlandse werknemers)

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur
 
De loketten zullen gesloten zijn van 25 december 2017 tot en met 2 januari 2018.
 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië