Terug

Infosessie gecombineerde vergunning

De regelgeving met betrekking tot arbeidsvergunningen voor niet-Europese onderdanen in België verandert begin 2019. Brussel Economie en Werkgelegenheid wil u graag de nieuwigheden presenteren om u te helpen bij de indiening van toekomstige vergunningsaanvragen om een werknemer tewerk te stellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze hervorming beoogt de huidige administratieve last te verminderen. Om langer dan drie maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te werken, zal de aanvraag voor een werkvergunning en verblijfsvergunning voortaan worden ingediend via één enkele stap bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. De "gecombineerde vergunning" zal dus getuigen van het recht op zowel verblijf als werk in België.

Wat verandert er concreet?
- In sommige gevallen, het type vergunning dat moet worden aangevraagd en de procedure.
- De in te dienen documenten om een vergunning aan te vragen.

Infosessie
We nodigen u uit voor een infosessie op donderdag 24 januari 2019 van 14 tot 16 uur in BIP, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel. 

Gelieve in te schrijven via het formulier (beperkt aantal plaatsen)


Zie ook Zie ook