Activeringsmaatregelen voor werkzoekenden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt de regelgeving op betreffende de maatregelen ten gunste van bepaalde groepen werknemers en werkgevers. Verschillende categorieën uitkeringsgerechtigde werklozen kunnen onder bepaalde voorwaarden een RVA-uitkering ontvangen wanneer ze in dienst worden genomen. Het loon dat de werkgevers moeten betalen is dus minder hoog voor die personen, wat een aanmoediging vormt om hen aan te nemen.

Welke werknemers geven recht op een tussenkomst van de RVA?

  • langdurig werkzoekenden:
    • ACTIVA,
    • ACTIVA voor personen met een handicap,
    • Doorstromingsprogramma's,
    • Sociale inschakelingseconomie (SINE),
  • jonge werkzoekenden

Hoe deze maatregelen genieten?

Voor meer informatie over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen en over het verkrijgen van de voordelen kunt u terecht op de website van de RVA (en de website van ACTIRIS). Daar vindt u de voorwaarden, wat werkzoekenden moeten doen om het nodige attest te verkrijgen, informatie over de uitbetaling van de activeringsuitkeringen, enz. De RVA is immers de administratieve en technische beheerder ter zake.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 37 25