Zich laten erkennen or registreren als particulier bureau voor arbeidsbemiddeling

Afhankelijk van het soort uitgeoefende activiteiten moeten de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling verschillende verplichtingen naleven.
 1. Overzicht
 2. Werving en selectie of outplacement
 3. Ter beschikking stellen van uitzendkrachten
 4. Werving en selectie van studenten
 5. Socio-professionele inschakeling

Overzicht

Schema met de informatie die hieronder op de pagina en op de subpagina's te vinden

Werving en selectie of outplacement

Een particulier bureau voor arbeidsbemiddeling moet geregistreerd zijn alvorens het activiteiten kan uitoefenen op het vlak van:

 • werving en selectie voor een werkgever met het oog op de indienstneming van een werkzoekende,
 • outplacement voor rekening van een werkgever om een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe job of om een professionele activiteit als zelfstandige op te starten,
 • werving en selectie van betaalde sportbeoefenaars (voor sportwedstrijden en -manifestaties) of
 • werving en selectie van kunstenaars (voor de creatie, uitvoering of interpretatie van kunstwerken).

> Uw registratie van onbepaalde duur aanvragen.
> Uw jaarlijks activiteitenverslag indienen.

Ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Een particulier bureau voor arbeidsbemiddeling moet erkend zijn vooraleer het activiteiten kan uitoefenen voor het ter beschikking stellen van:

 • uitzendkrachten aan een derde gebruiker die hun taken bepaalt en op de uitvoering ervan toeziet,
 • uitzendkrachten aan bedrijven die onder paritair comité nr. 124 (bouwbedrijf) vallen of
 • interim-kunstenaars.

> Uw erkenning als particulier bureau voor arbeidsbemiddeling voor een duur van 2 jaar aanvragen.
> Een verlenging van uw erkenning voor onbepaalde duur aanvragen.
> Uw jaarlijks activiteitenverslag indienen.

Werving en selectie van studenten

Een bureau voor arbeidsbemiddeling in het onderwijs, opgericht door een onderwijsinstelling en erkend of georganiseerd door een Gemeenschap, moet zich bekendmaken om activiteiten inzake werving en selectie van studenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te oefenen.

> Uw jaarlijks activiteitenverslag indienen.

Socio-professionele inschakeling

Een particulier bureau voor arbeidsbemiddeling moet een overeenkomst gesloten hebben vooraleer het activiteiten kan uitoefenen inzake de socio-professionele inschakeling van laaggeschoolde of kansarme werkzoekenden – die plaatsvinden in een andere vorm dan die welke hiervoor werden beschreven (bijvoorbeeld: bepaalde projecten van de lokale werkwinkels, van de "missions locales pour l'emploi" en van de "Ateliers voor het Actief Zoeken naar Werk"), in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

> Informatie inwinnen bij Actiris.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid  
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 48
of +32 (0)2 800 30 07

Regelgeving Regelgeving