Ambulante handelaars en kermisuitbaters

Bij de inschrijving van elke KMO met een handelsoogmerk bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moet de ondernemer zijn of haar kennis bedrijfsbeheer aantonen. Bovendien moeten de bedrijfsleider en zijn werknemers specifieke voorwaarden vervullen om bepaalde activiteiten uit te mogen voeren.

 

Om de onderneming in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Om een KMO op te richten moet de bedrijfsleider zijn of haar kennis bedrijfsbeheer aantonen.

Om bepaalde activiteiten uit te oefenen

Om de hieronder opgesomde activiteiten uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet men over een machtiging beschikken. Op de volgende pagina's wordt uitgelegd aan welke voorwaarden en praktische modaliteiten moet worden voldaan:

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T02 800 34 34
of 02 800 34 60

Ondernemingsloketten
Richt u tot een ondernemingsloket
1. met al uw vragen over uw diploma of beroepservaring;
2. om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.