Voorwaarden

Welke zijn de basisvoorwaarden voor een steunaanvraag?

Als u een natuurlijke persoon bent die een economische activiteit uitoefent (zelfstandige) of een rechtspersoon (vennootschap), dan wordt u als een onderneming beschouwd. In dit geval kan u steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder volgende voorwaarden:

  • een exploitatiezetel te hebben in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [1] (of dit van plan te zijn);
  • u dient te beschikken over mankracht en materiële middelen, specifiek verbonden aan uw onderneming;
  • u dient te voldoen aan de voorwaarden voor de aangevraagde steun.

[1] Anderlecht, Brussel Stad, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Joost-ten-Node, Ukkel, Vorst, Watermaal-Bosvoorde

Met welke factoren dient u rekening te houden?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt diverse steunmaatregelen voor. Om te weten of uw onderneming ervan kan genieten, dient u met verschillende factoren rekening te houden. Onder andere:


Het is niet toegestaan de steun voor verschillende steunaanvragen voor eenzelfde uitgave te cumuleren.

Enkel Brussel Economie en Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of uw onderneming van steun kan genieten.

Welke ondernemingen komen niet in aanmerking voor steun?

U kan in geen geval van steun genieten indien:

  • uw onderneming behoort tot een sector die uitgesloten is van de steunmaatregel (zie "Toegestane sectoren") ;
  • uw onderneming behoort tot de non-profit sector of indien ze een opdracht van algemeen nut vervult ;
  • uw onderneming niet voldoet aan de voorwaarden voor de aangevraagde steun ;
  • uw onderneming erkend is als ‘bedrijf in moeilijkheden'.

Overheidsbedrijven zijn eveneens uitgesloten.

Hebben steunmaatregelen, toegekend door andere organismen aan uw onderneming, invloed op deze steunmaatregelen?

Behoudens voor de algemene investeringssteun en de steun voor extern advies1, dient u rekening te houden met het geheel aan "de minimissteun" die uw onderneming verkregen heeft gedurende het lopende belastingsjaar, evenals dat van de twee voorgaande jaren2.

De totale som van de "de minimissteun" die in drie opeenvolgende belastingperiodes aan een onderneming toegekend wordt, mag 200.000 € niet overschrijden (dit bedrag wordt geplafonneerd tot 100.000 € voor bedrijven die actief zijn in het wegtransport). Deze plafonds gelden voor elke vorm (premies, recupereerbare voorschotten, garanties,…) en elk doel (aanwervingen, opleidingen, garanties,…) van steun, ongeacht de subsidiërende overheid (gemeente, Gewest, Gemeenschap,…).

1 Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard.
2 Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 30