Arbeidskaart A

De arbeidskaart A is geldig voor onbeperkte duur, voor alle werkgevers en voor alle bezoldigde beroepen in heel België.
 
wizard assistentWilt u snel weten of u een arbeidskaart type A moet aanvragen? Gebruik de wizard.
 

U moet vier werkjaren gedekt door de arbeidskaart B kunnen bewijzen over een periode van 10 jaar ononderbroken wettig verblijf, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, om de arbeidskaart A te krijgen.

Om een arbeidskaart A te kunnen krijgen, moet u vier werkjaren kunnen bewijzen binnen een wettelijke en ononderbroken verblijfperiode in België van 10 jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Deze vier werkjaren moeten gedekt zijn door een arbeidskaart B.

Het te bewijzen aantal werkjaren (gedekt door arbeidskaart B) wordt verkort tot drie jaar voor de onderdanen van landen die internationale tewerkstellingsakkoorden hebben met België: Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije

Deze minimumtermijn van vier of drie werkjaren (gedekt door arbeidskaart B) wordt eveneens met een jaar ingekort indien de echtgenoot of geregistreerde partner of de kinderen van de buitenlandse onderdaan wettig met haar/hem verblijven.

Belangrijk. De volgende arbeidssituaties worden niet in rekening gebracht bij het berekenen van het aantal werkjaren gedekt door een arbeidskaart B (KB 9 juni 1999):

  • stagiairs
  • hooggeschoold personeel
  • gedetacheerde werknemers
  • wetenschappelijk onderzoekers en gasthoogleraren
  • gespecialiseerde technici
  • au-pairs
  • de echtgenoot of geregistreerde partner of de kinderen van een buitenlandse werknemer met arbeidskaart B of met het statuut als zelfstandige (art 9.16)
  • de echtgenoot of geregistreerde partner of de kinderen van buitenlandse werknemers die vrijgesteld zijn van een arbeidskaart (art 9.17)

De werknemer die in het Brussels Gewest woont dient de aanvraag rechtstreeks in bij de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voegt deze lijst documenten voor de aanvraag van een arbeidskaart A (.pdf) bij.

Te gebruiken formulieren


Bevoegd gewest Bevoegd gewest

Deze rubriek is bestemd voor personen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart B of blauwe kaart) of verblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart A of arbeidskaart C).

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië