Aanvraag tot arbeidskaart

Grensarbeider

Vooraleer u een niet-Europese onderdaan die in een buurland woont in dienst kunt nemen, moet u een vergunning verkrijgen. Hiervoor moet u de volgende documenten indienen:

  1. Formulier
    PDF 
    Vergunningsaanvraag om een grensarbeider van vreemde nationaliteit tewerk te stellen - Werkgever in België 
    PDF Vergunningsaanvraag om een grensarbeider van vreemde nationaliteit tewerk te stellen - Werkgever in het buitenland
  2. Arbeidsovereenkomst
  3. Medisch getuigschrift voor werknemers van vreemde nationaliteit overeenkomstig artikel 14 van het KB van 09/06/1999
  4. Andere in te dienen documenten

 

Wat is de procedure?

 

De potentiële werkgever vult een aanvraag om vergunning voor tewerkstelling van een buitenlandse werknemer in. Hij dient de aanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Onderzoek Brussel Economie en Werkgelegenheid onderzoekt het dossier voor wat betreft de aan de betrekking verbonden voorwaarden. A) Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag weigert: ze betekent haar beslissing aan de werkgever en in voorkomend geval aan de werknemer die legaal in België verblijft. De werkgever en in voorkomend geval de werknemer hebben na kennisgeving van de weigering 30 dagen om in beroep te gaan. B) In geval van goedkeuring krijgt de werkgever een vergunning voor tewerkstelling en de werknemer een arbeidskaart. Als de werknemer in België is, gaat hij naar het gemeentehuis van zijn woonplaats om zijn arbeidskaart in ontvangst te nemen en zijn verblijfsvergunning aan te vragen. Als de werknemer zich in het buitenland bevindt, stuurt de werkgever de arbeidskaart naar de werknemer. Die gaat naar de ambassade/het consulaat om zijn visum aan te vragen en naar België te komen. Eenmaal in België aangekomen gaat hij naar het gemeentehuis van zijn woonplaats om zijn verblijfsvergunning aan te vragen.

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving