Raadpleeg de lijst met nuttige contacten bij de federale overheid en bij de andere Gewesten

Werkgelegenheid en arbeidsreglementering

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Tel.: +32(0)2 233 41 11
E-mail: informatie@werk.belgie.be
Web: www.werk.belgie.be

Zelfstandige beroepen

FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie
Contact Center, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
Tel.: 0800 120 33 (gratis vanuit België)
E-mail: info.eco@economie.fgov.be
Web: http://economie.fgov.be/ondernemingen

Toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België:

Pachecolaan, 44 
1000 Brussel 
Tel. : 02/793.80.00 (alle werkdagen van 10u tot 12u en van 14u tot 16u) 
infodesk@ibz.fgov.be 
www.dofi.fgov.be

Toetredingsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Dienst vestiging en sociale zaken
Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 501 81 11
Web: http://diplomatie.belgium.be

Arbeidsvergunning

Dienst Migratie en Arbeidsbemiddeling Vlaanderen
Boulevard du Roi Albert II, 35 boîte 21 à 1030 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 553 39 42
e-mail arbeidskaart@vlaanderen.be
Site web : www.werk.be (NL)

Service public de Wallonie, Direction opérationnelle Economie, Emploi et Recherche, Département de l'Emploi et des Permis de Travail
Place de Wallonie, 1 à 5100 Jambes
Tél. : +32 (0)81 33 43 92 - +32 (0)81 33 43 38
e-mail : permisdetravail@spw.wallonie.be
Site web : emploi.wallonie.be