Aanvraag tot arbeidskaart

Schouwspelartiest met een gage van meer dan € 34.819 in 2019 en € 35.761 in 2020 - maximum 90 dagen in België

(art. 9,15° KB 09/06/1999)

 

Als de tewerkstelling in België maximum 90 dagen duurt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen), moet u de volgende documenten indienen:

  1. Formulier
    PDF Als de werkgever in België gevestigd is: vergunningsaanvraag om een werknemer van vreemde nationaliteit maximum 90 dagen lang tewerk te stellen.
    PDF Als de werkgever in het buitenland gevestigd is: vergunningsaanvraag om een werknemer van vreemde nationaliteit maximum 90 dagen lang tewerk te stellen.
  2. Arbeidsovereenkomst voor schouwspelartiesten
  3. Medisch getuigschrift  voor werknemers van vreemde nationaliteit overeenkomstig artikel 14 van het KB van 09/06/1999
  4. Andere in te dienen documenten

Dit belangt u aan als de jaarlijkse bezoldiging van de werknemer meer bedraagt dan € 34.819 (gedetacheerden: € 2.901,58 x 12; RSZ in BE: € 2.501,36 x 13,92) in het geval van een aanvraag in 2019.

In het geval van een aanvraag in 2020 : bezoldiging bedraagt dan € 35.761 (gedetacheerden: € 2.980,08 x 12; RSZ in BE: € 2.569,04 x 13,92)
Als dat niet het geval is, zie de pagina "Ander geval".

Hernieuwingsaanvraag
Opgelet, als de hernieuwingsaanvraag voor een vergunning tot een totale tewerkstelling van meer dan 90 dagen leidt, moet u geen arbeidskaart maar een gecombineerde vergunning aanvragen.

 

Wat is de procedure?

 

De potentiële werkgever vult een aanvraag om vergunning voor tewerkstelling van een buitenlandse werknemer in. Hij dient de aanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Onderzoek Brussel Economie en Werkgelegenheid onderzoekt het dossier voor wat betreft de aan de betrekking verbonden voorwaarden. A) Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag weigert: ze betekent haar beslissing aan de werkgever en in voorkomend geval aan de werknemer die legaal in België verblijft. De werkgever en in voorkomend geval de werknemer hebben na kennisgeving van de weigering 30 dagen om in beroep te gaan. B) In geval van goedkeuring krijgt de werkgever een vergunning voor tewerkstelling en de werknemer een arbeidskaart. Als de werknemer in België is, gaat hij naar het gemeentehuis van zijn woonplaats om zijn arbeidskaart in ontvangst te nemen en zijn verblijfsvergunning aan te vragen. Als de werknemer zich in het buitenland bevindt, stuurt de werkgever de arbeidskaart naar de werknemer. Die gaat naar de ambassade/het consulaat om zijn visum aan te vragen en naar België te komen. Eenmaal in België aangekomen gaat hij naar het gemeentehuis van zijn woonplaats om zijn verblijfsvergunning aan te vragen.

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving