Reisagentschappen

een schild in de vorm van een zelfklever
Sinds 18 april 2012 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor het beheer van de vergunningen voor het uitoefenen van de activiteit van reisagentschap. Deze materie werd voordien beheerd door de Franse Gemeenschapscommissie. De overgangsperiode die gold om de vergunningsdossiers aan te passen aan de nieuwe regelgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is inmiddels verstreken. 259 reisagentschappen hebben een vergunning om de activiteit van reisagentschap uit te oefenen.
De vergunde reisagentschappen ontvangen een schild in de vorm van een zelfklever die op het uitstalraam van hun vestiging aangebracht moet worden.

Zie ook Zie ook