Andere gevallen

Jobs en personen die buiten de bovenstaande 'bijzondere categorieën' vallen (buiten artikel 9) kunnen slechts een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B verkrijgen als het niet mogelijk blijkt om een geschikte werknemer te vinden op de arbeidsmarkt. Bovendien moeten deze personen onderdanen zijn van landen waarmee België verbonden is door internationale tewerkstellingsakkoorden. De bevoegde Minister van het gewest kan om de bovenstaande redenen hierop een afwijking toestaan voor individuele gevallen.

Te gebruiken formulieren 'buiten categorie'

 

Bijkomend document voor inwonende dienstboden:

PDF Voordelen in natura voor inwonende dienstboden (.pdf) (317K), ondertekend door werkgever en werknemer


Bevoegd gewest Bevoegd gewest

Deze rubriek is bestemd voor personen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart B of blauwe kaart) of verblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart A of arbeidskaart C).

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur
 
 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië