Projectoproep 2017 « Be circular-Be Brussels »

Voor wie ?

Alle bedrijven (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven, enzovoort die economische activiteiten ontwikkelen die worden uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor wat ?

Elk innovatief initiatief of project of elk initiatief of project dat als doel heeft uw core business tot stand te brengen of te laten evolueren naar meer duurzaamheid vanuit een standpunt van circulaire economie en dat verband houdt met één van deze vier thema’s:
  • Herstellen, Hergebruiken, Recycleren alle sectoren samen, met bijzondere aandacht voor textiel, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, alsook speelgoed en meubilair.
  • Voedingssector (behalve landbouwproducten)
  • Bouwsector
  • Nieuwe economische modellen van de circulaire economie

Om wat te ontvangen ?

  • Een specifieke financiële steun van het Gewest die tot € 80.000 kan bedragen
  • Steun op aanvraag van alle ondersteunende diensten voor bedrijven
  • Promoten van het welslagen van uw project
Voor meer informatie, raadpleeg www.circularprojects.brussels

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel