Projectoproep 2018 "BeDigital"

Met de invoering van het overkoepelend merk BeDigital.Brussels brengt het Hoofdstedelijk Gewest een globale visie tot stand voor zijn digitale strategie. Ook wordt er een nieuwe projectoproep uitgeschreven.
Doel van dit alles? Antwoorden bieden op een aantal uitdagingen die gepaard gaan met de digitale omschakeling en het digitale ondernemerschap in Brussel ontwikkelen.

Voor wie?

Alle ondernemingen (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, enz. die activiteiten ontwikkelen ter ondersteuning van de uitbouw van de digitale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor wat?

Elke actie of elk vernieuwend project dat een antwoord helpt bieden op de uitdagingen met betrekking tot de digitale omschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer in het bijzonder:

 • de bewustmaking van jongeren voor wetenschap, technologie, kunst, engineering en wiskunde (STEAM)
 • de ontwikkeling van digitale tools die verband houden met de uitdagingen van:
  • de digitale omschakeling van de culturele en creatieve industrie,
  • de veroudering van de bevolking
  • de opwaardering van de STEAM-beroepen en -afzetmogelijkheden.

Wat kunt u ontvangen?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun
 • Een steun op vraag van alle ondersteuningsdiensten voor bedrijven
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet

Selectiecriteria voor het project

Het gaat om een wedstrijd. De selectie zal gebeuren op basis van de projecten die de maatregelen het best uitvoeren en het best beantwoorden aan de selectiecriteria. En dit tot het beschikbare budget is uitgeput.

De projecten zullen volgens 4 criteria worden beoordeeld:

 1. Overeenstemming met de doelstellingen van de BeDigital-projectoproep
 2. Innoverend karakter van het project t.o.v. het aanbod op de Brusselse markt
 3. Technisch-economische geloofwaardigheid van het project
 4. Potentieel voor het creëren van maatschappelijke waarde, economische waarde en werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoe deelnemen?

Stuur ons uiterlijk op 13 juli 2018 vóór 12 uur uw volledige kandidatuurdossier, op het adres projecteconomie@gob.brussels.

Alle informatie over de projectoproep en de regels om een aanvraag in te dienen zijn te vinden in de volgende documenten:

Vragen?

Voor verdere inlichtingen over de projectoproep kunt u terecht bij projecteconomie@gob.brussels.
Hebt u een vraag over BeDigital ? contacteer info@bedigital.brussels.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel