Beschermde geografische aanduidingen

De minister van Landbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een positief advies uitgebracht voor de erkenning van de beschermde geografische aanduiding "Belgisch witblauw vlees".

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een legitiem belang heeft om zich te verzetten tegen de erkenning van de beschermde geografische aanduiding "Belgisch witblauw vlees" kan zijn bezwaren overmaken aan Brussel Economie en Werkgelegenheid, per aangetekend schrijven. De uiterste datum om dit te doen is 22/10/2017.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
T02 800 32 63
T02 800 32 66