Beschermde geografische aanduidingen

De aanvraag voor de erkenning van "Belgisch Witblauw Vlees" als Beschermde Geografisch Benaming werd ingediend bij de Europese Commissie.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
T02 800 32 66
.