Betaald educatief verlof

Werknemers uit de privésector en contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven hebben recht op betaald verlof voor opleidingen die ze in hun vrije tijd of tijdens de werkuren volgen of om zich voor te bereiden op de examens van de middenjury of op examens voor de certificering van hun competenties. Opleidingsinstellingen of zelfstandige lesgevers kunnen een erkenning aanvragen voor een opleiding. Voor erkende opleidingen moeten ze attesten uitreiken aan de betrokken studenten.

Bij educatief verlof moet de werknemer normaal uitbetaald worden, op de gebruikelijke wijze. Zijn of haar werkgever kan een terugbetaling van de desbetreffende uren verkrijgen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Het aantal terugbetaalbare verlofuren alsook het terugbetaalbaar loon zijn begrensd. De gevolgde opleidingen moeten erkend zijn om recht te geven op betaald educatief verlof. De opleidingsinstellingen moeten dus een erkenning aanvragen voor hun opleidingen.

Nota gericht aan de werkgevers / sociale secretariaten betreffende de aangifte van schuldvordering voor terugbetaling van het Betaald Educatief Verlof 2018-2019: 

Enkel dossiers die volledig in orde zijn op het moment van ontvangst door onze dienst, zullen worden behandeld en terugbetaald! Raadpleeg daarom alle voorwaarden en de lijst van verplicht toe te voegen documenten

Werknemers en werkgevers

  1. Rechthebbende werknemers
  2. Toegelaten opleidingen
  3. Duur van het betaald educatief verlof
  4. Aanvraag betaald educatief verlof en eraan verbonden verplichtingen
  5. Aanvraag tot terugbetaling voor de werkgever
  6. FAQ