Betaald educatief verlof

Wilt u uw kennis verruimen of bijschaven? Als werknemer in de privésector of als contractueel personeelslid bij sommige autonome overheidsbedrijven kunt u uren betaald educatief verlof genieten om een opleiding te volgen. Een springplank voor uw loopbaan of beroepsomschakeling!

Vertegenwoordigt u een opleidingsinstelling of bent u een zelfstandig opleider? Vraag dan de erkenning van uw opleiding aan bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De snelle evolutie van de beroepen betekent dat we ons voortdurend moeten aanpassen en bijscholen. Het betaald educatief verlof biedt een werknemer de mogelijkheid zich tijdens of na de werkuren te vormen (volwassenonderwijs, taallessen, gerichte beroepsopleidingen, enz.) , terwijl zijn loon op de gewone tijdstippen verder wordt uitbetaald. Zijn werkgever kan een terugbetaling aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid op basis van een aantal criteria.

De cursussen moeten worden gevolgd in het kader van voor het betaald educatief verlof erkende opleidingen. Sommige cursussen zijn automatisch erkend, andere cursussen maken dan weer het voorwerp uit van een specifieke erkenning.

De werkgever vraagt vervolgens de terugbetaling aan bij Brussel Economie en Werkgelegenheid voor het aan zijn medewerker toegekende betaald educatief verlof, en dit voor een forfaitair bedrag van € 21,30/uur.

Nota gericht aan de werkgevers / sociale secretariaten betreffende de aangifte van schuldvordering voor terugbetaling van het Betaald Educatief Verlof 2018-2019: 
  1. Enkel dossiers die volledig in orde zijn op het moment van ontvangst door onze dienst, zullen worden behandeld en terugbetaald! Raadpleeg daarom alle voorwaarden en de lijst van verplicht toe te voegen documenten.
  2. De Powerpointpresentatie van de informatiesessie van 21/10/2019 is hier beschikbaar.

Informatie voor de werknemers en werkgevers

  1. Rechthebbende werknemers
  2. Toegelaten opleidingen
  3. Duur van het betaald educatief verlof
  4. Aanvraag betaald educatief verlof en eraan verbonden verplichtingen
  5. Aanvraag tot terugbetaling voor de werkgever
  6. FAQ

Informatie voor de opleidingsinstellingen