Brochures

Op deze pagina vindt u alle brochures van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

  1. Bekijk de brochures online
  2. Vraag een papieren versie van deze brochures aan

Brochures online

Brochures en informatiefiches over steun aan ondernemingen

 Brussel stopt een turbo in uw business - de gewestelijke steunmaatregelen.

Om het html equivalent van deze brochure te raadplegen, surf naar de rubriek «premies en subsidies».

PDF Financiële steunmaatregelen voor de export.

Om het html equivalent van deze brochure te raadplegen, surf naar de rubriek «exporteren».

 Belemmeren wegenwerken de toegang tot uw bedrijf?

Om het html equivalent van deze brochure te raadplegen, surf naar de pagina « Wegenwerken nabij uw onderneming ».

 U bent handelaar in brussel? U kan rekenen op het gewest!

Om het html equivalent van deze folder te raadplegen, surf naar de pagina "Steun aan handelaars".

 Is uw onderneming actief in de bouwsector? Het gewest biedt steun!

Om de html versie van deze brochure te raadplegen, surf naar de pagina « Steun voor de bouwsector ».

 Biedt u juridisch advies aan ondernemers?

Om de html versie van deze brochure te raadplegen, surf naar de pagina « Steun voor juridisch advies».

Brochures over agrovoeding

Brochure over Brucefo

 Het laboratorium Brucefo biedt uw bedrijf een brede waaier aan chemische en microbiologische analyses.

Brochures over “bio”

 Om « bio »-activiteiten te ontwikkelen moet u aan een aantal verplichtingen voldoen.

 Wil uw onderneming de aanduiding « biologisch » of « bio » gebruiken?

Om de inhoud van deze brochure in html versie te bekijken, raadpleeg het ministerieel besluit.

Fiches over toeristische logies

 Een logies bij de bewoner uitbaten

 Een gemeubileerde vakantiewoning uitbaten

 Een toerismeverblijf uitbaten

 Een hotel uitbaten

 Een aparthotel uitbaten

 Een verblijfscentrum voor sociaal toerisme uitbaten

 Een kampeerterrein uitbaten

Om het html equivalent van deze fiches te raadplegen, surf naar de rubriek "toeristische logies"

Brochures in papieren versie

Indien u onze documentatie wil verspreiden en/of een gedrukte versie wenst te ontvangen, gelieve dan het formulier voor de aanvraag van brochures in te vullen.