Bijzondere categorieën

De arbeidsvergunningen en bijhorende arbeidskaarten B kunnen toegekend worden in de onderstaande bijzondere gevallen (beschreven in art. 9 van het KB van 9 juni 1999).

Voor elk geval moet de werkgever specifieke documenten indienen. U kunt de lijst benodigde documenten (geval per geval) downloaden via de onderstaande links. Onderaan deze rubriek vindt u de te gebruiken formulieren.

en die naar België komen om een opleiding te volgen gedurende meer dan drie kalendermaanden in de Belgische zetel van de multinationale groep waartoe hun onderneming behoort, in het kader van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die multinationale groep (art. 9.18).
PDF Benodigde documenten voor de aanvraag "gedetacheerd voor een opleiding" (.pdf)

  • Werknemers die
    • hetzij geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die tewerkgesteld worden in een onderneming die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte;
    • hetzij geen onderdanen zijn van een Staat die de Conventie van 14 december 1960 met betrekking tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft ondertekend,

en die naar België komen om een opleiding te volgen in de Belgische zetel van de multinationale groep waartoe hun onderneming behoort, in het kader van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die multinationale groep (art. 9.19).
PDF Benodigde documenten voor de aanvraag "gedetacheerd voor een opleiding" (.pdf)

Te gebruiken formulieren 'bijzondere categorieën'

U vindt per bijzondere categorie een lijst benodigde documenten die u bij uw vergunningsaanvraag voegt (zie downloads boven). De volgende formulieren maken hiervan deel uit. Ze moeten bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden en ingediend bij de administratie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:


Bevoegd gewest Bevoegd gewest

Deze rubriek is bestemd voor personen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart B of blauwe kaart) of verblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart A of arbeidskaart C).

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur
Toegangsplan
 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Loonbedragen Loonbedragen

Raadpleeg de minimumloonbedragen.
Sinds 1/06/2017 is het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen vastgesteld op 1562,59 €.