Centrale Examencommissie

Iedereen kan deelnemen aan de proeven van de Centrale Examencommissie voor de toegang tot het beroep.
 

Examendata

OPGELET : 

  • Als gevolg van de nieuwe maatregelen van de Federale Regering zijn alle face-to-face examens, dat wil zeggen de examens van beroepsbekwaamheid en de bouwsector (+ bedrijfsbeheer), tot nader order geschorst. Ze zullen in 2021 opnieuw georganiseerd worden van zodra de hygiënische omstandigheden dit toelaten.
  • De online examens : bedrijfsbeheer, massage, schoonheidsspecialist(e), voetverzorg(st)er worden wel behouden. De beschikbare data voor examens in 2020 zijn volzet.
  • Nieuwe data zullen vanaf 15 december 2020 beschikbaar zijn voor examens die georganiseerd worden tijdens het eerste kwartaal van 2021.
 
Om de volgende examendata te bekijken,

Daarna kunt u de inschrijvingsprocedure afronden of kunt u het venster sluiten als u zich niet meteen wenst in te schrijven.

Inschrijving

Inschrijven gebeurt online. U kunt zich inschrijven voor een examen naar keuze, een datum selecteren en uw inschrijving rechtstreeks betalen.
 
De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling. Het inschrijvingsrecht bedraagt 35,00 euro. Dit bedrag geldt slechts voor één enkele inschrijving en wordt in geen enkel geval terugbetaald.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 
Opgelet: voor het examen beroepsbekwaamheid ‘Kapper/kapster’, gelieve Brussel Economie en Werkgelegenheid te contacteren : examen.bee@sprb.brussels

Voorbereiding

Examen basiskennis bedrijfsbeheer

Er is een syllabus beschikbaar om u te helpen met het voorbereiden van het examen over de basiskennis inzake bedrijfsbeheer: Download hier de syllabus kennis bedrijfsbeheer.

Examen beroepsbekwaamheid

De Centrale Examencommissie is niet bevoegd om de kandidaten op de examens voor te bereiden. De diensten van de Centrale Examencommissie verstrekken geen lessen of opleidingen, noch documentatie.
 
Om te weten over welke materie het examen zal gaan raadpleegt u het corresponderende Koninklijk Besluit via de pagina "regelgeving".
 
Informatie is eveneens verkrijgbaar bij de betrokken beroepsverenigingen.
 
Voor de bouwberoepen kunnen ook de publicaties van het Fonds voor de Vakopleiding in het Bouwbedrijf u helpen.
Voor het deel over de administratieve kennis voor de bouwsector, is een syllabus beschikbaar: syllabus bouwadministratieve kennis.

Verloop van de examens

De examens vinden doorgaans plaats binnen drie maanden na de inschrijving. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.
 
De gekozen datum voor de proef kan altijd gewijzigd worden door het examensecretariaat. De officiële uitnodiging wordt u uiterlijk vijftien dagen voor de datum van de proef toegestuurd met de post. In de uitnodiging wordt de datum van de proef bevestigd.
 
De examens vinden plaats in de lokalen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: in het gebouw van het station Brussel-Noord (in het Communicatiecentrum Noord (CCN)), verdieping 1,5, Vooruitgangsstraat 80 te 1035 Brussel.
 
Het examen over de basiskennis bedrijfsbeheer bestaat uit een computerproef.
 
De andere examens kunnen bestaan uit een mondelinge proef, een schriftelijke proef of zowel een schriftelijke als een mondelinge proef. Sommige examens worden volledig of gedeeltelijk op computer afgelegd. Doorgaans omvatten ze geen praktische proeven (behalve uitzonderingen). De specifieke regels voor elk examen worden u meegedeeld bij de inschrijving via de onlinemodule. Alle informatie over het verloop van het examen wordt ook bevestigd in de officiële uitnodiging.
 
Om voor de proef te slagen moet de kandidaat minstens 50% behalen. Voor de bouwberoepen is 50% vereist voor beide delen van de proef (bouwadministratieve kennis en technisch gedeelte).
 
Meer info vindt u in het examenreglement.

Resultaten en opnieuw inschrijven

Basiskennis bedrijfsbeheer

De kandidaat kent zijn resultaat aan het einde van de proef. Als hij minstens 50% behaalt, ontvangt hij onmiddellijk het slaagattest.
Als hij niet geslaagd is kan de kandidaat zich meteen opnieuw inschrijven.

Beroepsbekwaamheidsexamen

De kandidaat kent zijn resultaat aan het einde van de proef of binnen de 15 dagen na het examen. Als hij niet geslaagd is, kan de kandidaat zich opnieuw inschrijven maar hij zal de proef pas na een termijn van drie maanden mogen afleggen.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
E examen.bew@gob.brussels    (contacteer ons bij voorkeur via mail)
T0490 52 43 15 (dinsdag tot donderdag – 9u tot 12u en 14u tot 16u)

OF
T0490 14 17 81 (maandag tot vrijdag – 9u tot 12u en 14u tot 16u)

Ondernemingsloketten

Richt u tot een ondernemingsloket
  1. met al uw vragen over uw diploma of beroepservaring;
  2. om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.