Centrale Examencommissie

Iedereen kan deelnemen aan de proeven van de Centrale Examencommissie voor de toegang tot het beroep.
 

Datum van het examen

BELANGRIJK! Strikt geautomatiseerde examens: Vanaf september tot het einde van het jaar zullen de volgende examens hoodzakelijk online plaatsvinden (wijzigingen uitgezonderd): bedrijfsbeheer, schoonheidsspecialist(e), masseur, voetverzorg(st)er. 

Om deel te kunnen nemen moet u beschikken over : 

 • Een uitstekend internetverbinding – alleen zijn de dag van het examen
 • Een computer, laptop of tablet EN een GSM met camera die perfect werkt
 • Vooraf downloaden van de Microsoft Teams-app (kies Teams voor werk) enkel op uw GSM 

Gezien de huidige context zijn face-to-face examens heel beperkt om te voorkomen dat het potentiële risico op verspreiding en/of besmetting van het COVID-19-virus toeneemt. Als gevolg hiervan zullen voor de strikt geautomatiseerde examens, maximaal 2 keer per maand face-to-face examensessies worden georganiseerd voor mensen die helaas niet kunnen voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot het online examen.

Hieronder vind je de data van face-to-face examens.

Bedrijfsbeheer (Frans) :

 • 15/10/2020 om 9u30
 • 29/10/2020 om 13u30
 • 5/11/2020 om 9u30
 • 26/11 om 13u30

Bedrijfsbeheer (Nederlands)

 • 10/11/2020 om 13u30 (voorlopige datum – te bevestigen)
 • 12/11/2020 om 10u (voorlopige datum – te bevestigen)
 • 10/12/2020 om 13u30

Schoonheidsspecialist(e) (Frans)

 • 15/10/2020 om 13u30
 • 26/11/2020 om 9u30
 • 5/11/2020 om 13u30
 • 17/12/2020 om 9u30
 • 17/12/2020 om 13u30

Masseur en voetverzorg(st)er (Frans) : 29/10/2020 om 9u30

Neem contact op met onze dienst via e-mail (examen.bew@gob.brussels) als je wenst deel te nemen aan een van deze sessies, zodat we je een inschrijvingsformulier kunnen sturen om in te vullen en terug te sturen met het betalingsbewijs.

EXAMENS BEROEPSBEKWAAMHEID (inclusief de bouwsector) :
De examens beroepsbekwaamheid met juryleden vinden face-2-face plaats. De data zijn beschikbaar op onze website

Sanitaire maatregelen: het dragen van een masker is verplicht om toegang te krijgen tot ons gebouw. Zonder is het onmogelijk tot de examenzaal toegelaten te worden. Bij de ingangen en in de gangen van het gebouw zijn desinfecterende gelterminals beschikbaar. Het maximum aantal kandidaten per sessie is 9. Gelieve op de dag van het examen uw eigen pen en indien nodig een rekenmachine mee te brengen. Als u symptomen heeft die verband houden met COVID-19, kom dan niet opdagen voor het examen en breng ons de dag voor het examen per e-mail op de hoogte, dan krijgt u een nieuwe datum toegewezen.

 
Om de volgende examendata te bekijken,

Daarna kunt u de inschrijvingsprocedure afronden of kunt u het venster sluiten als u zich niet meteen wenst in te schrijven.

Inschrijving

Inschrijven gebeurt online. U kunt zich inschrijven voor een examen naar keuze, een datum selecteren en uw inschrijving rechtstreeks betalen.
 
De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling. Het inschrijvingsrecht bedraagt 35,00 euro. Dit bedrag geldt slechts voor één enkele inschrijving en wordt in geen enkel geval terugbetaald.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 
Opgelet: voor het examen beroepsbekwaamheid ‘Kapper/kapster’, gelieve Brussel Economie en Werkgelegenheid te contacteren : examen.bee@sprb.brussels

Voorbereiding

Examen basiskennis bedrijfsbeheer

Er is een syllabus beschikbaar om u te helpen met het voorbereiden van het examen over de basiskennis inzake bedrijfsbeheer: Download hier de syllabus kennis bedrijfsbeheer.

Examen beroepsbekwaamheid

De Centrale Examencommissie is niet bevoegd om de kandidaten op de examens voor te bereiden. De diensten van de Centrale Examencommissie verstrekken geen lessen of opleidingen, noch documentatie.
 
Om te weten over welke materie het examen zal gaan raadpleegt u het corresponderende Koninklijk Besluit via de pagina "regelgeving".
 
Informatie is eveneens verkrijgbaar bij de betrokken beroepsverenigingen.
 
Voor de bouwberoepen kunnen ook de publicaties van het Fonds voor de Vakopleiding in het Bouwbedrijf u helpen.
Voor het deel over de administratieve kennis voor de bouwsector, is een syllabus beschikbaar: syllabus bouwadministratieve kennis.

Verloop van de examens

De examens vinden doorgaans plaats binnen drie maanden na de inschrijving. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.
 
De gekozen datum voor de proef kan altijd gewijzigd worden door het examensecretariaat. De officiële uitnodiging wordt u uiterlijk vijftien dagen voor de datum van de proef toegestuurd met de post. In de uitnodiging wordt de datum van de proef bevestigd.
 
De examens vinden plaats in de lokalen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: in het gebouw van het station Brussel-Noord (in het Communicatiecentrum Noord (CCN)), verdieping 1,5, Vooruitgangsstraat 80 te 1035 Brussel.
 
Het examen over de basiskennis bedrijfsbeheer bestaat uit een computerproef.
 
De andere examens kunnen bestaan uit een mondelinge proef, een schriftelijke proef of zowel een schriftelijke als een mondelinge proef. Sommige examens worden volledig of gedeeltelijk op computer afgelegd. Doorgaans omvatten ze geen praktische proeven (behalve uitzonderingen). De specifieke regels voor elk examen worden u meegedeeld bij de inschrijving via de onlinemodule. Alle informatie over het verloop van het examen wordt ook bevestigd in de officiële uitnodiging.
 
Om voor de proef te slagen moet de kandidaat minstens 50% behalen. Voor de bouwberoepen is 50% vereist voor beide delen van de proef (bouwadministratieve kennis en technisch gedeelte).
 
Meer info vindt u in het examenreglement.

Resultaten en opnieuw inschrijven

Basiskennis bedrijfsbeheer

De kandidaat kent zijn resultaat aan het einde van de proef. Als hij minstens 50% behaalt, ontvangt hij onmiddellijk het slaagattest.
Als hij niet geslaagd is kan de kandidaat zich meteen opnieuw inschrijven.

Beroepsbekwaamheidsexamen

De kandidaat kent zijn resultaat aan het einde van de proef of binnen de 15 dagen na het examen. Als hij niet geslaagd is, kan de kandidaat zich opnieuw inschrijven maar hij zal de proef pas na een termijn van drie maanden mogen afleggen.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
E examen.bew@gob.brussels    (contacteer ons bij voorkeur via mail)
T0490 52 43 15 (dinsdag tot donderdag – 9u tot 12u en 14u tot 16u)

OF
T0490 14 17 81 (maandag tot vrijdag – 9u tot 12u en 14u tot 16u)

Ondernemingsloketten

Richt u tot een ondernemingsloket
 1. met al uw vragen over uw diploma of beroepservaring;
 2. om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.