Centrale Examencommissie

Iedereen kan deelnemen aan de proeven van de Centrale Examencommissie voor de toegang tot het beroep.
 

Datum van het examen

Om de volgende examendata te bekijken,

Daarna kunt u de inschrijvingsprocedure afronden of kunt u het venster sluiten als u zich niet meteen wenst in te schrijven.

Inschrijving

Inschrijven gebeurt online. U kunt zich inschrijven voor een examen naar keuze, een datum selecteren en uw inschrijving rechtstreeks betalen.
 
De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling. Het inschrijvingsrecht bedraagt 35,00 euro. Dit bedrag geldt slechts voor één enkele inschrijving en wordt in geen enkel geval terugbetaald.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 
Opgelet: voor het examen beroepsbekwaamheid ‘Kapper/kapster’, gelieve Brussel Economie en Werkgelegenheid te contacteren : examen.bee@sprb.brussels

Voorbereiding

Examen bedrijfsbeheer

Examen basiskennis bedrijfsbeheer
Er is een syllabus beschikbaar om u te helpen met het voorbereiden van het examen over de basiskennis inzake bedrijfsbeheer: Syllabus kennis bedrijfsbeheer.
 
Om deze syllabus op papier te ontvangen, moet u zich eerst inschrijven voor een examen.
Opgepast: vanaf 1 maart 2020 wordt er geen papieren versie van de syllabus meer verzonden. Deze zal enkel nog beschikbaar zijn op onze site via bovenstaande link. 

Examen beroepsbekwaamheid

De Centrale Examencommissie is niet bevoegd om de kandidaten op de examens voor te bereiden. De diensten van de Centrale Examencommissie verstrekken geen lessen of opleidingen, noch documentatie.
 
Om te weten over welke materie het examen zal gaan raadpleegt u het corresponderende Koninklijk Besluit via de pagina "regelgeving".
 
Informatie is eveneens verkrijgbaar bij de betrokken beroepsverenigingen.
 
Voor de bouwberoepen kunnen ook de publicaties van het Fonds voor de Vakopleiding in het Bouwbedrijf u helpen.
Voor het deel over de administratieve kennis voor de bouwsector, is een syllabus beschikbaar: syllabus bouwadministratieve kennis.

Verloop van de examens

De examens vinden doorgaans plaats binnen drie maanden na de inschrijving. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.
 
De gekozen datum voor de proef kan altijd gewijzigd worden door het examensecretariaat. De officiële uitnodiging wordt u uiterlijk vijftien dagen voor de datum van de proef toegestuurd met de post. In de uitnodiging wordt de datum van de proef bevestigd.
 
De examens vinden plaats in de lokalen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: in het gebouw van het station Brussel-Noord (in het Communicatiecentrum Noord (CCN)), verdieping 1,5, Vooruitgangsstraat 80 te 1035 Brussel.
 
Het examen over de basiskennis bedrijfsbeheer bestaat uit een computerproef.
 
De andere examens kunnen bestaan uit een mondelinge proef, een schriftelijke proef of zowel een schriftelijke als een mondelinge proef. Sommige examens worden volledig of gedeeltelijk op computer afgelegd. Doorgaans omvatten ze geen praktische proeven (behalve uitzonderingen). De specifieke regels voor elk examen worden u meegedeeld bij de inschrijving via de onlinemodule. Alle informatie over het verloop van het examen wordt ook bevestigd in de officiële uitnodiging.
 
Om voor de proef te slagen moet de kandidaat minstens 50% behalen. Voor de bouwberoepen is 50% vereist voor beide delen van de proef (bouwadministratieve kennis en technisch gedeelte).
 
Meer info vindt u in het examenreglement.

Resultaten en opnieuw inschrijven

Basiskennis bedrijfsbeheer

De kandidaat kent zijn resultaat aan het einde van de proef. Als hij minstens 50% behaalt, ontvangt hij onmiddellijk het slaagattest.
Als hij niet geslaagd is kan de kandidaat zich meteen opnieuw inschrijven.

Beroepsbekwaamheidsexamen

De kandidaat kent zijn resultaat aan het einde van de proef of binnen de 15 dagen na het examen. Als hij niet geslaagd is, kan de kandidaat zich opnieuw inschrijven maar hij zal de proef pas na een termijn van drie maanden mogen afleggen.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 35 40 (van maandag tot vrijdag – van 9u tot 12u ; van 14u tot 16u)
T 0490 52 43 15 (enkel maandag – van 9u tot 12u ; van 14u tot 16u)

Ondernemingsloketten

Richt u tot een ondernemingsloket
  1. met al uw vragen over uw diploma of beroepservaring;
  2. om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.